Logga in

Får vem som helst utföra elinstallationer?

Publicerad
18 aug 2021, 05:45

­Fråga: Stämmer det att vem som helst som står med i ett egenkontrollprogram får utföra elinstallationsarbete? Även om personen inte alls är kunnig inom el? I så fall så känns det ju bortkastat att utbilda sig.

Svar: Nja, inte ”vem som helst”. Den som utför elinstallationsarbete måste antingen ha auktorisation själv eller omfattas av ett egenkontrollprogram. 

Mer om egenkontrollprogram:
”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

ELSÄK-FS 2017:3 3 kap 5 § anger att det i egenkontrollprogrammet ska framgå vilka kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten som genomförs. Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs.

Fastighetsskötare kan exempelvis instrueras i losskoppling och anslutning av fast installerad elektrisk utrustning och tas in i ett egenkontrollprogram. 

Läs också:
Vad är ett driftrum – och vad ska låsas?

MEN: De måste ha kompetens för det, det går inte helt utan utbildning. Däremot så behöver de inte vara utbildade elektriker.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.