Logga in

Vad är ett driftrum – och vad ska låsas?

Publicerad
26 maj 2021, 05:45

Fråga: Jag arbetar som industrielektriker, och vi har haft en diskussion kring driftrum på jobbet. Vad klassas egentligen som ett driftrum? Och vad säger kraven när det gäller lås? Att ett driftrum ska vara låst, det vet jag — men måste alla skåp med centraler låsas eller är det bara dörren till ställverket?

Svar: Ordet driftrum dyker upp i föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. Men trots att 3 kap 4 § ställer höga och tydliga krav på vilka som ska få tillträde till ett driftrum, så är definitionen av själva ordet väldigt bred och nästintill vag.

Nittonårig fogare fick nyckel till driftsatt transformatorrum (från 2017)
Efter olyckan: vem får du lämna ut nycklar till?

Cecilia blir allvarlig:
Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

I stället för att ge en mer precis beskrivning av vad ett driftrum är så hänvisar Elsäkerhetsverket till svensk standard. SS 4370102 angav tidigare en strömgräns för att beskriva ett driftrum. Men produktsäkerheten har ökat och nu finns ingen strömgräns kvar längre. 

Standarden ger i senaste utgåvan flera exempel på driftrum, däribland vissa generator-, transformator-, batteri- och omformarrum med större kopplingsutrustningar. För att klassas som ett driftrum så ska det dessutom vara utformat på ett speciellt sätt. I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 729 finns bland annat krav på utrymningsvägar, nödöppnare, antal dörrar och bredd på gångar. Dessutom finns det krav på att driftrummen ska vara tydligt märkta, och att personer som inte har tillstånd att vara i driftrummet inte heller ska ha tillträde dit. 

Cecilia vet också:
Chefen kräver att vi arbetar med spänning – måste vi det?

Med ett driftrum kommer alltså ett stort antal krav, och ett ställverksrum är med största sannolikhet ett driftrum. Men alla skåp med centraler är det inte. Sedan kan innehavaren besluta att även elrum ska vara låsta, men det gör inte elrummet till ett driftrum.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.