Logga in

Är det okej att gå från 5-ledarsystem till 4-ledarsystem?

Publicerad
7 dec 2023, 10:30

Vad säger reglerna och vad händer med PEN-ledare och elcentraler? Elsäkerhetsexperten Joakim Grafström på SEK reder ut.

Experten svarar:
Varför sätts fyrledarsystem fortfarande in vid nyinstallation?

Experten:
4 saker du måste veta om biledare

Fråga: Är det okej att gå från 5-ledarsystem till 4-ledarsystem?

Svar: Numera använder man begreppen TN-C-system istället för fyrledarsystem och TN-S-system istället för femledarsystem för att beskriva hur kraftfördelningssystemet är jordat.

Det är möjligt att fördela matningen som TN-C-installation mellan elcentralerna och i respektive elcentral övergå till TN-S-installation. När du väl har övergått till TN-S-installation ska du inte kortsluta neutral- och skyddsjordsledare. Se Elinstallationsreglernas avsnitt 543.4.3. Du bör dock inte utföra TN-C-installationer i nya byggnader. Jämför Elinstallationsreglernas avsnitt 444.4.3.2.

PEN-ledare ska ha en minsta ledararea av 10 mm2 och anslutas till en PEN- eller PE-skena i kopplingsutrustningar (elcentraler). Vid utförande av TN-C-installationer är det viktigt att beställa en kopplingsutrustning där PEN-/PE-skenan kan föra de driftströmmar som förekommer i PEN-ledaren. En renodlad PE-skena (för en TN-S-installation) är vanligen dimensionerad att endast kunna föra kortvariga kortslutningsströmmar.