Logga in

Kan kunden kräva kontrolldokumentation i efterhand?

Publicerad
7 apr 2021, 08:31
| Uppdaterad
19 apr 2021

­Fråga: Vi utförde ett elarbete för en tid sedan, och nu ­ifrågasätter kunden att det utfördes på rätt sätt. Kan kunden verkligen i efterhand begära in dokumentation av att installationen är kontrollerad på rätt sätt?

Svar: Både ja och nej. Elinstallationsarbete ska alltid kontrolleras på ett eller annat sätt. Enligt ELSÄK-FS 2017:3 3 kap 3 § ska ett egenkontrollprogram innehålla rutiner för hur kontroller av elinstallationsarbete utförs. Vad som specifikt ska kontrolleras beror på anläggningens karaktär och den kravbestämning som ingår i planeringen av arbetet. Föreskrifterna ställer alltså krav på att kontroller ska utföras, men inte vilka kontrollpunkterna ska vara och inte heller om kontrollen ska dokumenteras eller inte. 

Läs också:
Kunden vägrar betala – men gruppförteckningen är väl inte mitt ansvar?

Läs också:
Är det ok att spackla in kabeln?

Har kontrollen dokumenterats kan kunden be om att få ta del av den, även om detta inte var avtalat innan. Men har kontrollpunkterna utförts utan att dokumenteras får kunden helt enkelt förlita sig på ditt ord om vad utfallet blev. 

Sist vill jag slå ett slag för vikten av att dokumentera egenkontrollen. Det är som sagt inget föreskriftskrav, men för din och kundens trygghet rekommenderar jag starkt att du dokumenterar de kontroller du utför. Skulle det uppstå några frågor i efterhand finns ju allt svart på vitt.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.