Logga in

Kunden vägrar betala – men gruppförteckningen är väl inte mitt ansvar?

Publicerad
25 aug 2020, 07:47

Fråga: För ett par månader sedan gjorde jag en elinstallation i ett nyrenoverat kök hos en privatperson. Nu vägrar kunden betala fakturan eftersom jag inte har uppdaterat hela gruppförteckningen. Det är väl ändå inte mitt ansvar att uppdatera sådant som jag inte har installerat?

Svar: Nej, det är inte ditt ansvar. Som elektriker ansvarar du för dokumentation av den del av elanläggningen där du har utfört elinstallationsarbete. Har du utfört elinstallationer i köket så ska du enligt ELSÄK-FS 2017:3 2 kap 3 §, se till att det finns uppdaterad dokumentation för den delen av elanläggningen. Men det är tyvärr inte helt ovanligt att innehavaren inte känner till sitt ansvar i den här frågan och felaktigt hävdar att allt som har med elanläggningen att göra är elektrikerns ansvar.

Cecilia vet också: Är det ok att PEN-­ledare går in på N-skenan?

Du som elektriker har som sagt ansvar för att dokumentera de delar av elanläggningen som ditt arbete omfattar. Innehavaren i sin tur ska genom sin kontroll av elanläggningen (ELSÄK-FS 2008:3) se till att den är säker (2 §) och alltid kunna lämna över nödvändig information om sin anläggning till de som arbetar med den (4 §). Om gruppförteckningen inte är uppdaterad så har föregående elektriker helt klart gjort ett fel, men även innehavaren har alltså ett ansvar. Och med en ogiltig gruppförteckning är inte elanläggningen säker.