Logga in

Är det ok att spackla in kabeln?

Publicerad
27 jan 2021, 05:45
| Uppdaterad
22 mar 2021

Fråga: I en villa som vi kom till hade föregående elektriker förlagt en kabel på befintlig vägg. På denna vägg ska ny gips skruvas upp, och tanken är att det ska lämnas spår/plats för kabeln och sedan ska spåret spacklas igen. Är detta godkänt?

Svar: Ja, att mura eller fräsa in en kabel direkt i vägg är ett förläggningssätt som förekommer, även om det inte är jättevanligt i Sverige. Vi föredrar många gånger att förlägga kabeln i rör eller slang, bland annat för att det då är lättare att byta ut kabeln i framtiden. 

Cecilia svarar också :
Är det ok att ­klamra skarv­sladden?

Många installationskablar är dock tillåtna att muras in eller läggas under puts, utan rör eller slang. Men det måste självklart kontrolleras i tillverkarens anvisningar.

I det här fallet så är det en befintlig kabel som är klamrad på vägg. Det innebär att den redan nu ska vara dragen horisontellt, vertikalt eller parallellt med rummets kanter. Så ska kabeln dras fram oavsett om den är fastsatt på eller i vägg.

Om den befintliga kabeln inte är korrekt dragen ska den absolut inte gömmas under puts. Då finns det risk för genomspikning eftersom kabeln är dragen andra vägar än de vi kan förvänta oss. 

Även belastningsförmågan måste ses över nu när kabeln fortfarande är klamrad mot väggen och dessutom sluts in i gips och spackel.

 

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

 

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.