Logga in

Måste elsäkerhetsledaren vara på plats?

Publicerad
24 mar 2021, 10:12

Fråga: Vi hade en diskussion på jobbet om elsäkerhetsledare. Måste hen vara på plats hela tiden eller får hen lämna arbetsplatsen?

Svar: En bra fråga och svaret beror på vilken typ av arbete det rör sig om och vilken branschpraxis företaget har valt att följa.

Enligt standarden SS-EN 50110-1 avsnitt 3.2.3 ska en elsäkerhetsledare direkt svara för ett arbetes utförande på arbetsplatsen. I standarden står inget om att personen hela tiden måste vara på plats — så länge det inte handlar om arbete med spänning. Ska arbetsmetoden arbete med spänning tillämpas ska graden av övervakning från elsäkerhetsledarens sida anpassas till hur komplicerat arbetet är och till spänningsnivån (6.3.8.3). 

en annan fråga till Cecilia:
Är det ok att spackla in kabeln?

Och en till:
Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

Förutom SS-EN 50110-1 används även ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, som branschpraxis för elsäkerhet vid arbete. ESA bygger på och är ett komplement till SS-EN 50110-1 och används bland annat av elnätsföretag.
I ESA framgår tydligt att ­e­lsäkerhetsledaren ska befinna sig på eller invid ­arbetsplatsen vid samtliga arbeten och ­skötselåtgärder. 

Som svar på frågan ställer jag därför motfrågorna: Vad rör det sig om för arbete och vilken branschpraxis tillämpar ni?

HAR DU EN FRÅGA TILL CECILIA AXELSSON?

Mejla din fråga till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Bidrag publiceras anonymt.