Logga in

Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

Publicerad
19 mar 2021, 16:35
| Uppdaterad
8 apr 2021

Fråga: Elsäkerhetsverket har krav på jordfelsbrytare, men man får utesluta den om avbrott skulle få allvarliga konsekvenser. Vad menas med det? När blir det allvarligt?

Värvning
Cecilia Axelsson värvas som elsäkerhetsexpert till Installatörsföretagen

Omåttligt populär Cecilia-fråga:
Är det ok att spackla in kabeln?

Svar: Det stämmer. Elsäkerhetsverket ställer i ELSÄK-FS 2008:1 4 kap 4 § krav på jordfelsbrytare max 30 mA för uttag på max 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem. Om avbrott i ett uttag skulle medföra allvarliga konsekvenser får uttaget undantas från kravet.

Begreppet ”allvarliga konsekvenser” är upp till var och en att tolka. Men det får inte tolkas hur som helst. Elsäkerhetsverket menar att tolkningen ska vara restriktivt och anger på sin hemsida att en allvarlig konsekvens är en allvarlig person- eller sakskada. 

Att mat förstörs i kylskåp eller frys om jordfelsbrytaren löser ut anses inte vara en allvarlig konsekvens. Inte heller om det inträffar någon annan skada som normala försäkringar täcker.

En sak som är vägledande är om uttaget sitter i en del av byggnaden som används av barn. Det ligger i barns natur att undersöka omgivningen, och för att minska risken för barnolyckor i samband med el har Elsäkerhetsverket krav på jordfelsbrytare. Skulle avbrott i ett uttag i exempelvis en bostad innebära förödande sakskada så bör vi överväga att göra en fast installation i stället för att ansluta med stickpropp. 

Mer jordning:
Var det rätt att jorda pansarrören?

Innan vi utesluter jordfelsbrytare ska vi alltid göra en riskbedömning och tänka till både en och två gånger. Vi bör även ta hänsyn till andra faktorer som lämplig placering av uttaget och tydlig märkning.