Logga in

Därför blir bränder i elcyklar allt vanligare

Publicerad
30 nov 2020, 05:45

En brand i ett batteri till en elcykel, som laddades under ett bostadshus i centrala Stockholm, ledde till en omfattande räddningsinsats i början av oktober. Bränder i elcyklar och elsparkcyklar blir allt vanligare visar siffror från MSB.

En brinnande elcykel ledde till en stor räddningsinsats i centrala Stockholm i början av oktober. Elcykelns litiumjon-batteri fattade eld inne i ett garage under ett bostadshus på Södermalm. Rökutvecklingen gjorde att hela kvarteret spärrades av under flera timmar. Tre personer fördes till sjukhus.

Anders Lundberg– Alla litiumjon-batterier avger giftiga gaser när de brinner. Därför är det bäst om laddningen sker i ett utrymme som är avskilt från bostaden, säger Anders Lundberg, brandingenjör hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

”Tillverkarna av elcyklar borde nog tänka mer på konstruktionen av produkterna, som bilindustrin redan gör.”

Anders Lundberg, brandingenjör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Kända sedan tidigare: Här är elprylarna som orsakar bränder

Finns skillnader: Därför brinner hoverboarden — men inte borrmaskinen

Myndigheten har gjort en sammanställning av bränder i eltransportmedel 2018-2019 i Sverige. Den visar att antalet brinnande elcyklar ökade från fem (2018) till 15 (2019). De hamnar därmed på andra plats gällande antal brinnande fordon, näst efter hoverboards. Elcyklarna utmärker sig också genom att orsaken ofta uppges vara att ”batteriet bara börjat brinna”.

Att ladda elcyklar i garage under bostadshus är egentligen inte lämpligt i dagsläget, menar Anders Lundberg. Dels på grund av att dessa batterier innehåller ganska mycket energi, mer än till exempel en laptop. Om något går snett blir konsekvenserna allvarliga.

Det finns inte heller någon färdig säkerhetsstandard för batterier till elcyklar och liknande fordon, som det gör för elbilar. Lagen om skydd mot olyckor, som reglerar brandsäkerhet i exempelvis lokaler och garage, har inga speciella krav för litiumjon-batterier.

– För elbilar finns ändå branschrekommendationer, som att om bilen varit med om en krock ska den stå i karantän en viss tid. Detta eftersom reaktioner i batteriet kan visa sig långt senare, till exempel vid laddning, säger Anders Lundberg.

Elbilsladdning regleras av standard: 40-årig skarvsladd inte smartaste valet?

Situationer som kan skada batterier i elcyklar är överladdning, kraftiga stötar mot trottoarkanter, eller att någon tappar batteriet i marken. Därför är det viktigt att ladda batterierna under uppsikt, alltså inte när man sover, och hantera dem varsamt.

– En kollega till mig har uppmanat sina barn att bära sådana här batterier som om de bär en äggkartong. Det tycker jag är en bra liknelse, säger Anders Lundberg.

Det som kan hända i ett skadat litiumjon-batteri är att det uppstår så kallad termisk rusning. En skada i en battericell sprider sig då till cellerna runtomkring, som i en ”fyrverkeri-tårta”. Om det finns brännbart material i närheten av batteriet kan branden snabbt bli stor.

Vid elcykelbranden på Södermalm togs batteriet ut på gatan och lades i en balja med vatten. Baljan fick fyllas på flera gånger, eftersom vattnet kokade bort. Att kyla med vatten är ofta enda sättet att släcka ett brinnande litiumjon-batteri, eftersom värmen blir så hög, berättar Anders Lundberg.

– Utomlands har vissa räddningstjänster containrar där de kan ställa in brinnande fordon och fylla på tills de täcks med vatten, säger han.

Att släcka elcykelbränder med pulver, som annars rekommenderas när elektronik brinner, är inte effektivt, enligt Anders Lundberg. Det tar bara bort lågorna, men kyler inte ner batteriet.

Han menar också att mycket av ansvaret gällande säkerheten för litiumjon-batterier idag ligger hos tillverkarna. Givetvis ska tillverkarens anvisningar följas vid handhavandet.

– Tillverkarna av elcyklar borde nog tänka mer på konstruktionen av produkterna, som bilindustrin redan gör, säger Anders Lundberg.

Fakta Bränder i eltransportmedel 2018-2019:

Fordon   Under färd   Laddning  Ej laddning   Övrigt/okänt   Totalt

Personbil   4                   2                                      8                    14

MC                                 1                                                              1

Moped       1                                    2                     3                      6

Elcykel                           7                8                     5                    20

Sparkcykel                     5                                       4                     9

Scooter/permobil 1        5                1                     4                    11

Hoverboard                  31               1                     2                    34

Summa      6                51             12                   26                    95

Källa: MSB