Logga in

8 saker du behöver veta om likström

Publicerad
12 jun 2023, 05:30
| Uppdaterad
9 jun 2023

Förr var det ovanligt med prylar i hemmen över ett par kW. I dag har vi elbilar och solceller som genererar 10–15 kW. Och så högre spänning på det, 760 eller till och med 1 500 V. Har du koll på elsäkerheten när du jobbar med likström?

Allt mer teknik använder likström och ännu mer kommer det bli framöver, spår Björn Jernström, grundare av och teknisk chef på Ferroamp. Här är några viktiga skillnader mot växelström att hålla koll på enligt honom.

1. Håll koll på polariteten

– Allra vanligaste felet är att man råkar förväxla polaritet. I ett växelströmssystem gör det inte så mycket om du förväxlar fas och neutral i ett vägguttag, men i likström har det en central betydelse att sätta plus och minus på rätt ställe. Fel får olika konsekvenser, en del utrustning klarar det, men en del går sönder.

Mer om likström
”Elektrikerna missar att spänningsnivån är 760 i stället för 400”

Läs också:
”Det finns bevisligen en problematik med likström och jordfelsbrytare typ A”

2. Dra åt anslutningen

– Ett vanligt fel vi ser är att man inte drar åt anslutningen ordentligt – det gäller förvisso växelström också. Det är lite skillnad nu med de nya sakerna som har kommit in i fastigheterna. Energilagring, solel och elbilsladdare är utrustning som tar höga effekter i en modern villa. Tidigare var det ovanligt med prylar som drog mer än några kilowatt, men solceller och elbilsladdare genererar 10–15 kW, och den belastningen ställer högre krav på att anslutningarna är korrekt utförda. Att det ofta blir fel beror kanske på ovana och att de här sakerna verkar lite oskyldiga. Men en elbilsladdare betyder hög effekt under lång tid, samma sak med solcellsanläggningar.

3. Ju högre spänning – desto klenare kablar

– Det finns olika skäl till att Ferroamp har valt 760 volt i sitt likströmssystem. Dels utnyttjar vi elektroniken bättre och det blir mindre energiförluster. Dels är det ett kommersiellt argument, med så hög spänning som möjligt desto klenare kablar kan man använda. Det sparar aluminium och koppar, vilket minskar klimatbelastningen. Med 760 i stället för 400 volt betyder det att vi i princip kan halvera kabeldimensionen.

”I ett likströmssystem kan det finnas förhållandevis stora kapacitanser, energin ligger kvar längre så man måste kontrollmäta även om man har frånskilt.”

4. Ingen större skillnad mellan 760 och 400 volt ur ett elsäkerhetsperspektiv

– Det kan låta mycket med 760, men vårt system är mittpunktsjordat: plus 380 och minus 380 i ett två-fas dc-system. Den högsta spänningen från en fasledare till jord är 380 V och det kan man jämföra med ett 400 volts-system. Toppvärdet är förvisso lite högre, men motsvarande värde i växelström är 325 med tio procents tolerans, så man hamnar på upp till 355 volt, och det är inte så stor skillnad mot 380. Ur ett elsäkerhetsperspektiv är det ingen väsentlig skillnad mellan 760 volt likström och 400 volt växelström. Det tycker vi är den optimala mixen, tillräckligt hög spänning för att vara kostnadseffektivt, men tillräckligt låg för god personsäkerhet.

DC-brytare för solcellsanläggning.

5. Fel val av komponenter kan leda till brand

– När man har med 760 volt likström att göra är rätt val av komponenter viktigt. Brytare och säkringar måste vara godkända för likström och här finns det ett mycket mindre utbud. De flesta elektriker har god förståelse för att växelströmskomponenter inte är säkra i ett likströmssystem, men det är jätteviktigt att veta, annars kan det leda till en brand. 

6. Viktigt att tänka på vid frånskiljning

– När man jobbar med till exempel solceller eller batterier är det viktigt att ha koll på att det är flera matningar. Det räcker inte med att bara slå av huvudbrytaren till det yttre elnätet. För att jobba säkert måste man vara medveten om att det finns flera olika spänningskällor och frånskilja alla. Och i ett likströmssystem kan det finnas förhållandevis stora kapacitanser, energin ligger kvar längre så man måste kontrollmäta även om man har frånskilt.

7. Växelströmskablar funkar

– En stor majoritet av de växelströmskablar som används är godkända för likström, men det är bra att dubbelkolla. Egentligen är det en lite annan färgkombination på likströmsledare, röd för plus och vit för minus. Men sådana kablar är svåra att få tag på, det går bra att använda brun, svart och grå. Det enda som är viktigt: Gröngul får aldrig vara något annat än skyddsjord och blå är reserverat för neutralledare. De andra färgerna kan man göra som man vill med.

Läs också:
Därför har Krister likström i villan

8. Lär dig mer om likström – för det kommer mer och mer

– Läs på och var nyfiken, jag tror att vi kommer att se betydligt mer likström framöver. När man är mitt i det, då kanske man inte märker hur fort det går, men ställer man sig vid sidan av så ser man det. Kolla bara på elbilsförsäljningen. Industrin börjar gå över till likström mer och mer och en del större solcellsanläggningar går upp till 1 500 volt.