Logga in

Radioamatörens solceller stör – trots alla åtgärder

Publicerad
27 aug 2020, 08:22
| Uppdaterad
8 apr 2021

Att tvinna dc-kablarna, montera ferriter och byta optimerare räckte inte. Anders Ljunggrens solcellsanläggning stör ändå.

Visst var Anders Ljunggren beredd på lite radiostörningar när han installerade solceller på sin villa häromåret.

– Men att störningarna skulle vara så här allvarliga hade jag aldrig kunnat föreställa mig, säger han.

Villatomten, som ligger i Huddinge utanför Stockholm, är strösslad av antenner. Här finns vertikalantenner, riktantenner, trådantenner och paraboler. Anders är inbiten radioamatör. 

Läs också:
Elsäkerhetsverket hotar med försäljningsförbud av optimerare

Solaredge om Anders Ljunggrens störande solceller:
”Systemet kanske inte är källan”

– Men när solen skiner som i dag kan jag inte köra radio över huvud taget. Det bara tjuter. Jag trodde i mitt stilla sinne att det skulle räcka med att stänga av växelriktaren för att slippa brus. Men det hjälper bara marginellt. Så länge solen skiner fortsätter solcellspanelerna att ge el. Och under varje panel sitter en optimerare som fortsätter att sprida störningar, säger han.

Läs också:
Per-Ove tvingades ta ner solcellerna: ”De stör”

Anders Ljunggren anmälde sin anläggning till Elsäkerhetsverket, och våren 2018 gjorde elinspektören Henrik Olsson ett tillsynsbesök. Hans mätningar bekräftade att solcellsanläggningen orsakade kraftiga radiostörningar på kortvågsbandet, och vissa störningar även på VHF. De störande signalerna spreds framför allt via anläggningens DC-ledningar, som fungerade som oavsiktliga sändarantenner.

Anders Ljunggrens har en del radioutrustning som han alltså nu inte kan använda fullt ut. Foto: Charlotta von Schultz

Henrik Olsson konstaterade även att DC-kablaget var utfört med oskärmade enkelledare med seriekopplade optimerare i en lång loop, vilket är det vanliga utförandet. Hela anläggningen verkade vara installerad enligt tillverkarens anvisningar och allmän praxis. Alla delar var CE-märkta och avsedda för bostadsmiljö.

Elsäkerhetsverket avslutade ärendet utan åtgärd eftersom Anders Ljunggren själv äger anläggningen som stör honom. I myndighetens beslut finns ett tips: ”En möjlig väg skulle kunna vara att du uttrycker ditt missnöje till leverantören, att du köpt något som inte motsvarar förväntningarna”.

Både växelriktaren och de 31 optimerarna kommer från Solaredge, och Anders Ljunggren vände sig till företagets svenska representant. Först fick han beskedet att produkterna uppfyllde kraven. Men i april i år plockade Solaredge ner solcellerna och installerade om anläggningen. Dc-kablarna tvinnades, ferriter monterades och optimerarna byttes ut. Men Anders Ljunggrens radioproblem är inte över ändå.

– Det blev lite, lite bättre på kortvåg, men på två-metersvåg är det lika dåligt som förr, säger han. Han bedömer att optimerarna är för dåligt avskärmade. 

– Skärmboxens gavlar är av plast, det funkar ju inte för att avskärma radiosignaler. Våra frekvenser är en begränsad naturresurs, och leverantörerna måste se till att optimerarna inte smutsar ner så här. EMC-reglerna måste skärpas, säger han.