Logga in

Det var det här med val av material…

Publicerad
3 aug 2020, 10:48

Visst, trevligt att fixa laddning i djurparken. Men hur smart var det här materialvalet? Och klamringen? Hagberg reder ut.

”Djurpark ??? perfekt, så flera kan ladda samtidigt” skrev Fredrik Vinblad von Walter och la upp en bild i Facebookgruppen Elfel på en laddstation för mobiltelefoner på en djurpark någonstans i Sverige.

– Tanken var god, men här tänkte djurparken lite fel, säger Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg.

Fler Hagberg-analyser: Det var det här med färgvalet…
Från frågespalten: Är det ok att PEN-­ledare går in på N-skenan?

Han konstaterar att inlägget i skrivande stund har fått 132 reaktioner och 48 kommentarer i Elfel. Det blir en del diskussioner kring vad som egentligen är elfelet. Henric Hagberg benar ut vad som gäller.  

Djurparken har alltså satt upp en låda, och under den har man fastmonterat en grenkontakt med sex uttagsbrunnar och en strömbrytare. Det är en klassisk grenkontakt som finns i varje hem, kanske under skrivbordet, bakom TV-bänken eller i garaget.

”Tanken var god, men här tänkte djurparken lite fel”
Henric Hagberg, expertkommentator

Henric Hagberg påpekar att man alltid ska vara försiktig med den totala effekten som en grenkontakt kan belasta med. I det här fallet kanske det inte blir något större problem, eftersom den är avsedd för mobiltelefonladdare, som brukar dra mellan 18 och 45W. Säg att 6 stycken 45W laddare kopplas in samtidigt. Den totala effekten blir då 270W, vilket inte är några problem för grenkontakten eller den säkringsgrupp som grenkontakten är inkopplad i.

– So far so good. Men det finns andra skäl till att bilden väcker engagemang i Elfel, säger Henric Hagberg.

Hela installationen är monterad utomhus, och alla är överens om att IP-klassningen inte håller måttet. En grenkontakt av denna typ är oftast IP21-klassad – den har skydd mot inträngande fasta föremål större än 12 mm och är skyddad mot droppande vatten. Det innebär att den är tillverkad för normalt användande inomhus.

Vilken IP-klass gäller då? Så här skriver Elsäkerhetsverket på sin hemsida: “Utomhus krävs alltid skydd mot inträngande av vatten, till exempel IP23. Vilken grad av skydd som krävs beror på var och hur elmaterielen är placerade. IPX4 antas ge ett skydd för inträngande av fasta föremål motsvarande IP24 utan att tillverkaren behöver specificera X då vi vår lag kräver petskyddat elmateriel.”

Det finns en annan aspekt som gör den här grenkontakten olämplig för sin placering:  skyddet mot solljus (UV-ljus). Solljus är förödande mot plasten och gör att den åldras i förtid. Den kan bli spröd, kan spricka och gå sönder. Med tanke på att grenkontakten sitter lågt placerad kan man komma åt spänningsförande delar om plasten går sönder. Här är det lätt hänt att nyfikna barn kommer nära och stoppar in fingrar eller ledande föremål i hål och sprickor som skulle kunna uppstå. Även kabeln är känslig mot uv-ljuset och kan få samma problem. 

Ytterligare en diskussion på elfel handlar om huruvida kabeln får klamras fast eller inte. Precis som någon påpekar så kan man läsa följande i SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna utgv.3 kapitel 521.9 ”Användning av flexibla kablar och sladdar” att en flexibel kabel kan användas vid fast förläggning förutsatt att förordningarna i denna standard uppfylls.

I kapitlets kommentar står det “Detta gäller under förutsättning att aktuell produktstandard och/eller tillverkarens anvisning anger att användningsområdet är lämpligt”.

– Det är alltså upp till tillverkaren att avgöra om det är okej att fixera kabeln med ett par klammer för att den inte ska hänga löst på väggen, säger Henric Hagberg.

Många tillverkare av grenkontakter har en kabel med en ledararea på 1,5mm2. Det kanske kan vara en hint om att den är okej att klamra fast, eftersom ledarna är tillräckligt dimensionerade för en 10A grupp.

När Henric Hagberg pratade med en kabeltillverkare och deras representant fick han veta att en del sladdställ kan ha 1mm2 eller till och med ner till 0,75mm2 på sina ledare (beroende på produkt) så länge längden inte överstiger 2m. Det är helt okej, men det kräver att kabeln får tillräcklig kylning av omgivningsluften runt om hela kabeln. Om man då klamrar kabeln mot tex en golvlist så tar man bort kylningen från 2 håll runt om och då får inte kabeln den kylning som krävs. Men i installationen på den här djurparken blir kylningen knappast något problem.

Henric Hagberg poängterar att tanken med en laddstation för besökarnas telefoner och dyligt är bra. Men då ska man göra rätt från början och ta in experthjälp som kan förutse risker och har rätt materialkännedom.

–  Jag skulle kunna tänka mig att man gör en fast installation med minst IP44-klassade uttag som även står pall för uv-ljus. Kanske modellen med inbyggd jordfelsbryare i varje uttag för att slippa att hela gruppen blir strömlös om det blir fel i ett av uttagen. Det finns en hel del elmaterial anpassat för installationer som denna på marknaden. Något som en elinstallatör har vetskap om. Och som alltid – följ tillverkarens anvisning, säger han.