Är det ok att PEN-­ledare går in på N-skenan?

15 april 2020  | 

Fråga: Den senaste tiden har vi stött på centraler där PEN-ledaren går in på nollskenan i stället för jordskenan. Är detta ok? Jag har letat i Elinstallationsreglerna, men inte hittat något. Vår expert Cecilia Axelsson vet precis hur Elinstallationsreglerna ska tolkas.

Svar: En PEN-ledare är en kombinerad neutral- och skyddsledare och en skyddsledare måste ha kontinuitet såväl elektriskt som funktionsmässigt. Skyddsledaren får inte brytas av att en del av kretsen består av en ledare med en annan funktion. 

En annan fråga till Cecilia: Får vi skippa skrivarens jordfelsbrytare?

I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 543.4.3 anges att PEN-ledaren ska anslutas till skenan som är avsedd för skyddsledare. Det ­betyder att du inte får ansluta PEN-ledare till en N-skena och ­därifrån till PE-skenan ­eftersom du då bryter skydds­ledaren. Svaret lyder alltså: Nej, det är inte ok.

Läs också: 8 påstådda elfel som inte alltid är elfel

FAKTA

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.

Fler nyheter