Logga in

Assemblin förbereds för börsen

Publicerad
24 feb 2020, 14:11

Både omsättning och resultat steg på helåret för Assemblinkoncernen. Men den mest spännande nyheten gömdes bland engångsposterna i bokslutskommunikén för 2019.

Börsintroduktionsförberedelser finns med som den fjärde förklaringen av fyra till varför rörelseresultatet för Assemblinkoncernen landade på 270 miljoner kronor 2019, en sänkning mot 417 miljoner kronor året innan. Rensat för engångposter stod 2019 för en ökning av resultatet från 401 till 516 miljoner kronor. Nettoomsättningen steg 12,3 procent till 9 978 miljoner kronor (8 885) och en marginal på 5,2 procent. 

Nu har ägaren, riskkapitalbolaget Triton börjat göra Assemblin redo för börsen.

Mer om Triton-nyheter: Triton har sålt samtliga aktier i Caverion  

 

– Nu visar ju vårt resultat att det är ordning och reda. Så då bedömdes det att det här är rätt sak att göra, säger koncernchefen Mats Johansson till Installationssiffror  (premiumänk) som var först med nyheten om börsförberedelserna. 

Trots förberedelserna finns ännu inga konkreta planer på börsintroduktion.

– Vi har jobbat med governancefrågor och våra ägare vill att vi är förberedda, säger Mats Johansson vidare till samma sajt. 

Chefredaktören möter: Nya Assemblin-vd:n: ”Det var en utmanande tid för många” (citat om Imtech-kraschen) 

Inom Assemblinkoncernen är det Assemblin El och Norge som visar högsta resultat, 5,4 procent, följt av Assemblin Ventilation och VS som har 5,3 procent och slutligen Assemblin Finland med 1,9 procent i resultat. Totalt landade helårsresultatet på 5,2 procent eller 516 miljoner kronor, jämfört med 401 miljoner kronor året dessförinnan. En del av vinstökningen hänför Assemblin till ett besparingsprogram som stängt olönsamma avdelningar och sänkt driftkostnader. Full effekt får programmet först på 2020 års resultat.

Tillväxten på 12,3 procent under året bestod av 8,3 procent organisk tillväxt och 3,7 procent tillväxt från förvärv. Koncernen köpte 9 bolag under det gångna året med en sammanlagd omsättning om 500 miljoner kronor. Service stod för större tillväxt än nyinstallation. 

Konjunktur (Höst 2019): Fyra installationsbolag svarar om vart svensk ekonomi är på väg

Enligt bokslutskommunikén är efterfrågan på bolagets tjänster fortsatt hög, speciellt i Sverige och Norge. Det är renoveringar i offentlig sektor, bostäder och kontorsfastigheter såväl som investeringar i sjukhus och intrastruktur som driver tillväxten. Klimatomställningen påverkar också efterfrågan på förnybar energi och laddfordon i hela Norden. Målet för 2020 är ökad lönsamhet men Mats Johansson tror ändå att bolaget kommer fortsätta att växa.