Logga in

Har du koll på EU-regeln som hemmafixare missar när solceller kopplas in?

Publicerad
16 dec 2019, 07:48

Många vet att privatpersoner inte får installera solceller. Färre känner till EU-regeln som styr nätanslutningen.

Allt fler solceller installeras i Sverige. Men alla installationer görs inte av elinstallationsföretag.

– Det finns gott om missförstånd, och alla vet inte att det finns två regelverk som ska följas, säger Fredrik Byström Sjödin, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Läs mer: Hur många elfel kan man göra när solceller kopplas in?

Det ena regelverket är Elsäkerhetslagen som slår fast att solcellsanläggningar är starkströmsanläggningar. Företag som installerar solceller hos kund utför därmed elinstallationsarbete, vilket enbart får göras av elinstallationsföretag som är registrerade i Elsäkerhetsverkets register, har ett egenkontrollprogram och en elinstallatör för regelefterlevnad.

Det andra regelverket är EU-förordningen 2016/631, en lagstiftning som färre känner till. Den kallas även RFG-förordningen och gäller som lag i Sverige precis som EU:S mer kända GDPR-förordning.

RFG-förordningen reglerar produktionsanläggningar som ska anslutas till det allmänna elnätet, däribland solcellsanläggningar. Syftet är att skydda elnätet vid oönskade svängningar i nätfrekvensen. Det man vill undvika är att en massa solcellsanläggningar omedelbart kopplar bort sig från elnätet om frekvensen plötsligt sjunker, exempelvis för att en kärnkraftsreaktor snabbstoppar. Om även solkraften då faller ifrån sjunker frekvensen ytterligare.

Mer solelfel: Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

Nätföretaget måste därför verifiera att solcellsanläggningar på mer än 800 watt inte omedelbart kopplas ifrån automatiskt om nätfrekvensen avviker från 50 Hz. Den verifieringen sker genom att installatörer och anläggningsägare tillsammans garanterar att växelriktarna uppfyller kraven. Annars får nätägaren inte ansluta anläggningarna på nätet.

Innan installationen påbörjas ska en skriftlig föranmälan göras till nätföretaget, och den så kallade ALP-blanketten ska bifogas som en bilaga. Det är på den bilagan installatören och anläggningsinnehavaren ska skriva på att RFG-förordningen är uppfylld.

– Endast installationsföretag kan skriva under, privatpersoner duger inte. Så om nätbolagen gör sitt jobb kommer inga andra än elinstallationsföretag att kunna installera solcellsanläggningar. Marknaden bli självreglerande, säger Fredrik Byström Sjödin.

I de här två youtube-filmerna berättar han om RFG-förordningen mer i detal: En längre version och en kortare version. 

Läs mer: Dina gamla takpannor kan kläs in i solceller – och 6 andra solceller som ser ut som vanliga tak