Logga in

Så ska kriminaltekniker bli bättre på att utreda elbränder

Publicerad
25 nov 2019, 05:45

Vi har tidigare skrivit att experter på elbrand är kritiska mot polisens elkompetens. Richard Jacobsson, utbildare vid Nationellt forensiskt centrum, berättar nu att utbildningen har gjorts om och kommer att utvecklas mer.

Polisen har utvecklat kriminalteknikernas utbildning inom el under de senaste tre åren. Utbildaren Richard Jacobsson vid Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping håller därför inte helt med om kritiken i Elinstallatörens artikel den 14 november.

Läs mer: ”Polisen måste ta hjälp av elektriker”

– Fokus på ellära har dragits ner och i dag är det mer fokus på termisk verkan, vilka elfel som kan uppstå, vilka som är farligare än andra samt hur och var de kan uppstå, säger Richard Jacobsson, som är elingenjör och forensiker teknisk brand vid NFC.

”Det är viktigt att komma ihåg att polisens uppdrag är att utreda brott. Om det inte finns misstanke om något brott så ska polisen, enligt Rättegångsbalken, inte göra någon utredning.”

Richard Jacobsson, elingenjör och forensiker teknisk brand vid Nationellt forensiskt centrum.

Han är medveten om att det finns kriminaltekniker med mer specialisering på andra håll i världen. Det är något som även Sverige tittar på just nu. Inom två år tror Richard Jacobsson att det kan finnas färdigutbildad personal med så kallade ”förstärkta förmågor”.

– Dessa kriminaltekniker kommer att ha djupare kunskaper inom el, kemi, gas eller skorsten, säger han.

Farlig stöld: Tjuvkopplade elskåpet – med startkablar 

I dagsläget arbetar tre personer med specialkompetens inom brand och el hos NFC. Det kan verka lite, men Richard Jacobsson tycker att arbetsbelastningen är rimlig.

– Det gäller att arbeta resurseffektivt och ta hjälp av sakkunniga när det behövs, säger han.

Richard Jacobsson menar att en kriminaltekniker inte kan bli expert på allt. Utbildningen ska ge tillräcklig kunskap för att skicka prover till analys och för att förstå när det behövs ytterligare hjälp från specialister. El är en av flera kompetenser när det gäller att utreda brandorsaker.

I den nuvarande ettåriga internutbildningen till kriminaltekniker handlar de tre sista veckorna om brandorsaksundersökning – en vecka teori och två veckor med mer tillämpningar i labb.

Under en avslutande övning på Revingehed i Skåne får kursdeltagarna utreda bränder i bodar som inretts som riktiga lägenheter.

– Hittills har alla deltagare lyckats hitta brandorsakerna i bodarna, även litiumjonladdare och annat. Det får vi ändå se som ett bra facit, säger Richard Jacobsson.

Spisbränder vanliga: Elfelen bakom svenska bostadsbränder 

När det gäller den låga siffran för uppklarande av misstänkta mordbränder, mellan tre och sex procent, menar han att det främst är en fråga för domstolsväsendet att svara på. Ett dilemma kan vara att mycket bevismaterial brinner upp.

Enligt Richard Jacobsson läggs också stora resurser på att komma till botten med bränder där människor dör, så kallade dödsbränder.

Många omkommer: ”Elcentraler vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer”

Han kan inte kommentera enskilda fall. Exempelvis det som elektrikern och brandutredaren David Widlund berättade om i vår tidigare artikel, där en polisstyrka i Sörmland felaktigt avskrev en brand i en skola som orsakad av elfel.

– Men det är viktigt att komma ihåg att polisens uppdrag är att utreda brott. Om det inte finns misstanke om något brott så ska polisen, enligt Rättegångsbalken, inte göra någon utredning. Då är det Räddningstjänsten eller försäkringsbolag som utreder, säger Richard Jacobsson.