Logga in

Så ska bristerna i elnätet åtgärdas

Publicerad
4 feb 2019, 06:00

Svenska Kraftnät investerar 45 miljarder kronor i ledningsnätet de kommande tio åren. Och det är bara början, enligt systemutvecklingsdirektören Niclas Damsgaard.

Statliga Svenska Kraftnät, som förvaltar stamnätet och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen, har omkring 45 miljarder kronor i sin investeringsplan för de kommande tio åren.

– Idag har vi ungefär 7 300 megawatts överföringskapacitet från elområde 2 till elområde 3, det vill säga från södra Norrland till Mellansverige, grovt räknat. Där finns ett behov av att öka kapaciteten, samtidigt som en hel del ledningar behöver bytas ut därför att de börjar falla för åldersstrecket. Inom en femårsperiod räknar vi med att ha tillfört ytterligare 800 megawatts överföringskapacitet i det vi kallar nord-sydpaketet, säger myndighetens systemutvecklingsdirektör Niclas Damsgaard.

De fixade strömavbrottet i Karlstad: ”Det flög porslinsbitar runt om i ställverket”

I nästa steg, med en tidshorisont framåt 2030, ska man byta ut tre gamla 220-kilovoltsledningar i nord-sydpaketet.

”Man kan inte samplanera på samma sätt som man kunde när kärnkraftverken byggdes, vindparkerna kan ju hamna lite var som helst.”

Niclas Damsgaard, systemutvecklingsdirekt Svenska Kraftnät

– De ersätts med 400 kilovolts dubbelledningar, så även där ökas kapaciteten. I steg tre, som sträcker sig bortåt 2040, ska vi byta de tre äldsta 400-kilovoltsledningarna och även där blir det dubbelledningar. Totalt landar vi på över 10 000 megawatts kapacitet då, så det handlar om en ganska stor ökning, säger Niclas Damsgaard.

Kapacitetsutbyggnaden görs till viss del utifrån prognosen att det kommer byggas alltmer vindkraft i Norrland, samtidigt som kärnkraftverken i Syd- och Mellansverige fasas ut.

– Men det är lite mer komplicerat att bygga nät på de premisserna. Man kan inte samplanera på samma sätt som man kunde när kärnkraftverken byggdes, vindparkerna kan ju hamna lite var som helst. Det är en faktor man måste ta med i beräkningarna.

Stopp för förnybart på Gotland

Hela uppgraderingen av nord-sydpaketet beräknas kosta drygt 50 miljarder kronor.

– Men en del av de pengarna ingår i de 45 miljarderna i den tioåriga investeringsplanen, så det är svårt att göra en exakt kostnadsberäkning. Man kan väl sammanfatta det med att det är väldigt mycket på gång nu, säger Niclas Damsgaard.

Svenska Kraftnät har även pågående eller planerade lokala projekt i storstadsregionerna, längs västkusten och i andra områden som har eller riskerar få kapacitetsbrist.

– Och vissa av de projekten är rätt stora. Bland annat ska vi borra en 13 kilometer lång tunnel under hela Stockholm, i princip från Danderyd till söderförorterna, för att säkra elförsörjningen.

Men även där jobbar Svenska Kraftnät i viss mån med ovissa faktorer.

Energimarknadsinspektionen granskar solstopp

– Industrietableringar är ju extremt svåra att förutspå, och vissa av dem är i den storleksordningen att de dubblar eluttaget i en stad av Västerås storlek. Historiskt fanns det en överkapacitet i näten så det här sällan blev ett problem, men idag är det inte alltid så på alla ställen. Där ser vi ett behov av att öka vår dialog med lokala och regionala aktörer. Man behöver en viss framförhållning idag, och jag tycker det börjar växa fram en ökad medvetenhet om det, säger Niclas Damsgaard.