Logga in

Därför blir det kö till elen

Publicerad
4 feb 2019, 06:00

Industrisatsningar försenas och utbyggnad av laddstolpar läggs på is. Elektrifieringen av samhället går så snabbt att elnäten inte hinner med.

Både Malmö och Västerås gick miste om Northvolts stora batterifabrik, eftersom de inte kunde garantera tillräcklig energitillgång. Fabriken byggs nu i Skellefteå istället.

Så ska bristen på el åtgärdas de kommande åren

Nyligen etablerade Amazon tre stora serverhallar i Eskilstuna, Västerås och Katrineholm, men dessa anläggningar slukar så mycket el att andra företag som vill etablera sig runt Eskilstuna har fått ställa sig på kö. Kommunens energikapacitet räcker i dagsläget inte till fler stora elförbrukare.

Och på många håll i Sverige tvingas bilhandlare vänta med planerade nya laddstationer för elbilar. Elnätet klarar inte att transportera de nödvändiga energimängderna.

De flesta elfordon borde inte få anslutas på nätet

”Deras två stålverk kommer tillsammans att behöva mellan 20 och 25 terawattimmar. Det är betydligt mer än vad en större svensk stad konsumerar.”

Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten om SSAB:s planera att gå över till el.

Så klarar elnätet en miljon elbilar

– Elektrifieringen av samhället har gått snabbare än förväntat, sammanfattar Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten.

Och kraven på ledningsnätet lär inte minska framöver. Martin Johansson nämner SSAB:s planer på att ställa om till fossilfri ståltillverkning som ett exempel. Bolaget som idag är Sveriges enskilt största källa till koldioxidutsläpp tänker gå över till vätgas i produktionen, vilket kommer att kräva stora mängder el.

Mr. Vätgas lagrar solenergin till vintern

– Deras två stålverk kommer tillsammans att behöva mellan 20 och 25 terawattimmar. Det är betydligt mer än vad en större svensk stad konsumerar, säger Martin Johansson.

Elinstallatören provåkte: Så funkar vätgasbilen

Den pågående klimatomställningen är dock inte den enda faktorn bakom kapacitetsbristen i elnätet.

– En annan orsak är att storstadsregionerna växer så snabbt, och kapacitetsbristen är heller inte ett heltäckande nationellt problem. Situationen ser olika ut på olika platser i landet. Ibland handlar det om stamnätet, ibland är det lokala nät som inte räcker till, säger Martin Johansson.

Han ser flera olika sätt att lösa problemet.

– Ett sätt är ju att helt enkelt bygga ut elnätet, men det är tidsödande, det kan ta tio-femton år att bygga elnät. Kanske behövs en allmän översyn av regelverket, för att bättre anpassa det i takt med att samhället elektrifieras och produktionen ställs om.

ABB stärker elnätet för 315 miljoner kronor

”Vi har en hel del produktion som kommer att behöva bytas ut, och på längre sikt kommer vi behöva producera mer för att möta den ökande elektrifieringen. Men idag har vi överproduktion på årsbasis och är en nettoexportör av el.”

Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten.

Martin Johansson kan dock inte ange några konkreta förslag på förändringar av regelverket kring elnätsutbyggnad.

– Det är svåra avvägningar att göra. Vi kan ju inte ha det så att brister i infrastrukturen hindrar industrisatsningar, men samtidigt kan man inte förenkla regelverket hur mycket som helst. Vi kan ju inte ha elnät överallt, och samtidigt får man komma ihåg att i vissa fall löser det sig ändå. Northvolt, till exempel, hittade ju en lämplig plats i Skellefteå.

”Lysrör och vindturbiner dela många problem”

En annan lösning på problemet kan vara att anpassa produktion och konsumtion på ett smidigare sätt än idag.

– Kapacitetsbristen är inte konstant utan kommer och går, så en ökad flexibilitet i elsystemet kan vara en väg att gå. Att man försöker hålla ner effekten ibland, kanske flytta energianvändning till tider på dygnet när belastningen är mindre, säger Martin Johansson.

Sarah vet varför hårtorkar startar mitt i natten

Sveriges elproduktion ser han dock som fullt tillräcklig, trots att kärnkraften fasas ut och stora delar av vår vindkraftskapacitet börjar närma sig slutet på sin livslängd.

– Vi har en hel del produktion som kommer att behöva bytas ut, och på längre sikt kommer vi behöva producera mer för att möta den ökande elektrifieringen. Men idag har vi överproduktion på årsbasis och är en nettoexportör av el, säger Martin Johansson.

Därför har Krister likström i villan