Logga in

Så faller elektriker på jobbet

Publicerad
29 mar 2018, 08:40
| Uppdaterad
24 feb 2021

”Jag stod på en stege och monterade kabel under ett innertak. Rätt var det var så ’försvann’ stegen.”
Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan, och elektriker hör till de drabbade.

Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Det gör fallolyckor till den vanligaste typen av arbetsolycka i Sverige, enligt en ny rapport från AFA Försäkringar

Försäkringsbolaget konstaterar att det finns tydliga könsskillnader i fallstatistiken. Allvarliga olyckor vid fall från höjd och stegar är vanligare i mansdominerade yrken. I yrkesgruppen ”elektriskt arbete” råkade totalt 93 personer ut för sådana olyckor under 2015 och 2016. Så här beskriver en manlig montör en händelse som ledde till medicinsk invaliditet. ”Jag stod på en stege och monterade kabel under ett innertak. Rätt var det var så ’försvann’ stegen.”

”Jag stod på en stege och monterade kabel under ett innertak. Rätt var det var så ’försvann’ stegen.”

Man, 46–55 år Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning

Läs mer: Huvudet mest drabbat när elektriker skadar sig i jobbet

Siffran är högre för exempelvis byggnadsträarbetare där 205 fall från hög höjd anmäldes under samma period. Inom betong-, bygg och anläggningsarbete drabbades ännu fler: 233 stycken.

De vanligaste skadorna vid fall från höjd eller stege är skador på ben, armar, fotleder och fötter. Fall i samma nivå, alltså att man ramlar, ger oftast inte lika allvarliga skador. Men dessa olyckor är betydligt vanligare och står för cirka 8 000 av de 11 000 årliga olyckorna. Drygt 2 000 av fallen från samma nivå klassas som allvarliga. Under 2015–2016 drabbades sammanlagt 67 personer inom elektriskt arbete av allvarliga fallolyckor i samma nivå.

Risken att drabbas av en fallolycka ökar med stigande ålder. Kvinnor mellan 56 och 64 år har exempelvis mer än dubbelt så hög risk, 2,4 gånger högre, att råka ut för ett fall i samma nivå jämfört med kvinnor i genomsnitt. För män i samma åldersgrupp är risken 1,8 gånger högre jämfört med män i genomsnitt.

Läs  mer: 20 år efter fallolyckan reste sig Anders ur rullstolen

AFA ger även råd om hur fallolyckor kan förebyggas, exempelvis med hjälp av fallskydd på stegar och pallar. På vintern kan halkskydd vid entréer, sandning, snöröjning och broddar minska fallrisken. Inomhusmiljön bli säkrare om golven hålls torra och hinder rensas undan i exempelvis korridorer. Ändamålsenliga skor kan göra skillnad både inom- och utomhus.

Om olyckan ändå skulle vara framme gäller det att falla rätt, något man lär sig genom att träna judo. Därför har AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet startat ett gemensamt projekt kring fallkompetens i arbetslivet.

Läs mer: Elektriker skadad i fallolycka

AFA:s rapport heter Fallolyckor på arbetet och tar upp skadeanmälningar från år 2015 och 2016. Skadeanmälningar kommer in i efterhand, och det leder till en eftersläpning i statistiken. Därför redovisas inte skadeåret 2017 i rapporten.