Logga in

Det vände för Assemblin 2017

Publicerad
2 mar 2018, 14:37

“Mycket föll på plats” kommenterar Lennart Petersson, tf koncernchef i en kommentar till 2017 års bokslut. Bland annat ökade omsättningen från 7 till drygt 8 miljarder kronor.

PRESSMEDDELANDE FRÅN ASSEMBLIN

Mycket föll på plats för Assemblin under 2017. Vid årsskiftet noterades en rekordstor orderstock och en positiv vändning i resultatet för samtliga affärsområden.

Omsättningen ökade med 15,5 procent och det justerade rörelseresultatet med 38,9 procent för helåret 2017. Lennart Petersson, tf koncernchef på Assemblin, ser med tillförsikt på den kommande utvecklingen.

– 2017 var ett händelserikt år, då mycket föll på plats. Efter en tid med stora förändringar, som påverkat resultatet negativt, kunde vi mot slutet av året se en vändning i samtliga affärsområden vilket är oerhört glädjande.

Läs mer: Vd:n lämnar Assemblin

Året i korthet:

  • Omsättningen ökade till 8 169 MSEK jämfört med 7 076 MSEK föregående år.

  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade från 176 till 245 MSEK. Det motsvarade en förstärkning av den justerade rörelsemarginalen från 2,5 till 3 procent.

  • Under året slutfördes integrationerna av Skanska Installation och Delt, som förvärvades 2016. Bland nya bolag som förvärvades under 2017 kan nämnas Ivarssons Rörläggeri, Söderby Rör och Kylkompanjon (alla i Sverige).

  • Ett antal förändringar gjordes både i styrelsen och i koncernledningen. Vid årets slut bestod styrelsen av sex ledamöter: Carl Johan Falkenberg, Leif Gustafsson, Mats Jönsson, Young Kim, Anders Thulin och Mats Wäppling (ordförande). Tillförordnad koncernchef är Lennart Petersson.

För mer detaljer, se bilagan Årsrapport 2017.

Läs mer: Triton ökar i Assemblins konkurrent