Logga in

Mål för förnybar elproduktion kan nås nio år för tidigt

Publicerad
21 feb 2018, 11:06

PRESSMEDDELANDE Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år.

Sverige kan nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år tidigare än målet är satt. Det framgår av Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden.

– Det är bra för både näringslivet och klimatet att utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt. Det underlättar elektrifieringen av transport- och industrisektorn, samtidigt som vi kan exportera klimatvänlig el till länder med mycket kolkraft, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Läs mer: Så många kärnkraftverk motsvarade stormen Helga

”Energiöverenskommelsen skapade en politisk trygghet för investerarna. Det fanns ett uppdämt investeringsbehov och nu har det inletts en kapplöpning om de sista terawattimmarna i elcertifikatsystemet”.

Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Under 2017 fattades rekordstora investeringsbeslut i vindkraft – omfattande totalt 2 079 MW (cirka 6,8 TWh), varav 1 417 MW bara under det sista kvartalet. Det leder till en väsentligt snabbare utbyggnadstakt. Svensk Vindenergi bedömer att vindkraftsproduktionen under de kommande fyra åren ökar med cirka 60 procent, från cirka 17 TWh år 2017 till drygt 29 TWh år 2021.

Baserat på den blocköverskridande energiöverenskommelsen beslöt riksdagen i juni 2017 att elcertifikatsystemet skulle utökas med ytterligare 18 TWh förnybar el mellan 2022 och 2030. Beslutet fick omedelbara konsekvenser.

– Energiöverenskommelsen skapade en politisk trygghet för investerarna. Det fanns ett uppdämt investeringsbehov och nu har det inletts en kapplöpning om de sista terawattimmarna i elcertifikatsystemet, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Läs mer: Nordiskt land slog världsrekord i vind

Den snabba utvecklingen gör att Svensk Vindenergi bedömer att utbyggnadsmålet inom elcertifikatsystemet sannolikt nås redan innan den tilltänkta perioden ens har börjat. Av de 18 terawattimmarna omfattas cirka 9 TWh av redan fattade investeringsbeslut i Sverige och delvis i Norge, som också ingår i elcertifikatsystemet.

De globala utsläppen av koldioxid måste minska senast år 2020 för att vi ska nå Parisavtalets klimatmål. Och genom förändringen i EU:s handelssystem, med annullering av utsläppsrätter, kan vindkraften spela en viktig roll för att snabbt minska utsläppen.

– Den fortsatta vindkraftsutbyggnaden gör att Sverige kan upprätthålla elexporten, trots att kärnkraften av ekonomiska skäl nu börjar avvecklas. Elexporten är mycket viktig för att minska koldioxidutsläppen i Europa, säger Charlotte Unger Larson.

Svensk Vindenergi bedömer att det framförallt är vindkraften som kommer att bana väg för det politiska målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040.

– Även om utbyggnaden nu går snabbt återstår mycket jobb. Tillståndsprocesserna behöver bli rättssäkra och mer flexibla och det måste bli enklare att ansluta vindkraften till elnäten. Dessutom behöver överföringskapaciteten skyndsamt öka inom landet och till våra grannländer, avslutar Charlotte Unger Larson.

Läs mer:  Så mycket mer gav Urd jämfört med Helga