Logga in

”Rätt utveckling av regelverken” kan ge svensk solcellsrevolution

Publicerad
2 jul 2019, 13:03

 En solelsboom väntas när Ikea snart börjar sälja solceller till både företags- och privatkunder i Sverige. Och med en enkel regeländring skulle marknaden få ännu mer fart.

Efter sommaren ska man kunna köpa solpaneler under namnet ”Solstråle” på Ikea-varuhusen runtom i landet, något som sannolikt skyndar på utbyggnaden av solel i Sverige.

Johan sparade pengar på att välja solceller som ser ut som ett vanligt tak

Solpanelerna kommer dock inte att säljas i platta paket, utan får beställas. Enligt Ikea handlar det om ett komplett, nyckelfärdigt solenergisystem som innehåller de tjänster och garantier som behövs.

– Vi har ju precis gett oss in i solenergibranschen och potentialen är jättestor. Vi kommer att få se en solcellsrevolution som vår planet behöver, med rätt utveckling av regelverken, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea-koncernen i Sverige.

Solceller som ser ut som vanliga tak

Den rikstäckande solcellsinstallatören Svea Solar har slutit ett samarbetsavtal med Ikea och står för installationerna av Ikea-solpanelerna.

– Globalt sett har vi låtit installera upp till en miljon solpaneler som producerar 150 gigawattimmar el om året på Ikeas egna tak. Solen ger oss en enormt stor möjlighet att nå målet att bli klimatpositiva 2030, säger Jonas Carlehed.

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Vasakronan och Castellum är exempel på fastighetsägare som använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot.

I dag kommer endast 0,3 procent av Sveriges elanvändning från solel, men potentialen uppskattas till 10 procent bara på befintliga tak.

Han hittar felen med solelen

Men de stora platta takytorna som verkligen lämpar sig för solel nyttjas ofta bara till en liten del för att dagens regelverk begränsar storleken på anläggningarna.

Nätverket Solelkommissionen, som består av HSB, Ikea, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan, vill få bort förbudet mot interna nät mellan flerbostadshus.

I dag måste varje byggnad i ett kvarter ha en egen anslutningspunkt till det allmänna elnätet. Det gör att man inte kan använda taken fullt ut på flerbostadshus och föra överskottet till egna byggnader.

Solcellerna kopplades in – och elanläggning löpte amok

Enligt Solkompaniets beräkningar skulle detta sänka kostnaderna med cirka 20 procent om man kan bygga stort på de bästa taken, i stället för mindre anläggningar uppdelade på flera tak.

Det nyligen presenterade betänkandet av nätkoncessionsutredningen föreslår att hindret tas bort och att interna nät ska tillåtas mellan flerbostadshus på samma fastighet.

Förslagen är ute på remiss och föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.