Logga in

Bristande beredskap inför olyckor med elbilar

Publicerad
1 jun 2017, 08:19

Hur klipper man riskfritt upp en elbil? Vilka gaser sprids från ett skadat elbilsbatteri? Det här är frågor som få i räddningstjänsten vet svaren på. Det visar en svensk forskningsrapport. I Norge är det också lättare att identifiera ett elfordon.

Forskarna Christina Stave och Annelie Carlsson från Statens väg och transportinstitut (VTI) har djupintervjuat räddningstjänst och tjänstemän i tre kommuner om säkerhet vid olyckor med elfordon. Rapporten heter fritt översatt från engelska: ”En fallstudie som undersöker räddningstjänstens beredskap för elektriska fordon.”

”I Norge ser man på registreringsskylten om det är en elbil. Det kan också behövas resurser så att räddningstjänsten kan vara förberedd och ha kunskap om hur man kopplar bort elen i olika typer av fordon vid en olycka utan att riskera säkerheten, oavsett om fordonet brinner, har hamnat i vatten eller krockat.”

Christina Stave, forskare vid Statens väg och tranportforskningsinstitut, VTI.

 

Läs mer: De flesta elfordon borde inte få anslutas till elnätet

– Resultaten visar att räddningspersonalen har liten erfarenhet när det gäller olyckor med elfordon. Det gäller att veta hur man ska klippa upp en elbil för att kunna rädda människoliv, säger Christina Stave och förtydligar att det inte är mätning av risker som är i fokus i hennes forskning utan hur räddningspersonalen tar sig an problemet.

Hon pekar på att de eventuella riskerna inte är klarlagda och det finns en oro trots att man inte känner till några fall där räddningspersonal skulle ha fått elchocker från skadade elfordon. Men få känner exempelvis till vilka ämnen som sprids i gaserna från ett skadat elbilsbatteri.

Räddningspersonal behöver få information om hur olika elbilar är uppbyggda och hur ny teknik fungerar för att kunna klippa upp fordonen riskfritt vid en olycka. De behöver också träna på sådana här situationer, menar Christina Stave.

Läs om (och se videon) Sveriges första elepa: ”Svårast var att få den svenskregistrerad”

– Men man behöver också kunna identifierar ett elfordon. I Norge ser man på registreringsskylten om det är en elbil, säger Christina Stave och tillägger att det också behövs resurser så att räddningstjänsten kan vara förberedd och ha kunskap om hur man kopplar bort elen i olika typer av fordon vid en olycka utan att riskera säkerheten, oavsett om fordonet brinner, har hamnat i vatten eller krockat.

Christina Stave hoppas nu på ett ökat samarbete mellan biltillverkarna och räddningstjänsten.

– Då vi vill ha elbilarna för en bättre miljö så borde samhället ta ansvar för att det finns en beredskap för säkerheten. Egentligen behövs det internationella standarder för elbilar, inte bara för räddningspersonal utan även för bärgare, upparbetningsföretag och alla som ska hantera skadade elfordon, menar hon.

Läs mer om bränder i litiumbatterier: Därför brinner hoverboarden men inte borrmaskinen