Logga in

Så ska kompetensen säkras

Publicerad
16 feb 2017, 11:01

AVTAL 2017. I dag växlade Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) yrkanden på Installatörsföretagens kontor i Stockholm.

I dag torsdagen den 16 februari växlade EIO (som är en del av Installatörsföretagen) yrkanden med fackförbundet SEF inom ramen för Teknikinstallationsavtalet.

Installationsavtalet, som förhandlas mellan EIO och SEF, berör 2 800 företag och 20 000 elektriker i elteknikbranschen.

– Vår utgångspunkt är branschens behov av ett modernt och attraktivt avtal. Avtalet har många bestämmelser som inte alls följer dagens förhållanden, varken för företag eller för medarbetare, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Stärkt konkurrenskraft och att skapa fler ingångar till branschen är EIO:s prioriterade frågor. Men avståndet mellan fack och arbetsgivare inom industrin är i år stort, något som framkom nyligen i samband med att kraven växlades. Industrifacken kräver 2,8 procents löneökningar i ettåriga avtal medan arbetsgivarna förordar löneökningar som understiger 1,5 procent.

Inom elteknikbranschen är arbetslösheten rekordlåg, endast 1,2 procent av elektrikerna i SEF:s A-kassa är arbetslösa.

EIO skriver bland annat så här i yrkandet:

”Det handlar om att förbättra den långsiktiga kompetensförsörjningen och att modernisera ålderdomliga bestämmelser i avtalet som motverkar företagens möjligheter att vara konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsgivare.”

– Därför är det viktigt med ett kollektivavtal som främjar branschens kompetensförsörjning, säger Åsa Kjellberg Kahn.

EIO vill också ha utveckla lönebildningen och skapa större möjligheter för att lönen ska kunna bestämmas utifrån prestation och andra kriterier som ger utrymme för dialog med medarbetare och fack.

– Stärkt konkurrenskraft handlar om löneökningstakt men lika mycket om att skapa flexibilitet i arbetstider, relevanta villkor om olika ersättningar, löneavtal som premierar produktivitet och prestation är några delar i ett attraktivt kollektivavtal, menar Åsa Kjellberg Kahn.

Motparten, SEF ställer sig bakom LO-samordningen med krav på löneökningar med 2,8 procent och en låglönesatsning.

– Lönsamheten för elföretagen är fortsatt god. Vi går in i denna avtalsrörelse i en styrkeposition. Mobiliseringen och engagemanget i medlemsleden är stark och vi har både ett starkt samarbete inom 6F och en LO-samordning i ryggen, säger Urban Pettersson, förhandlingschef på SEF, i ett pressmeddelande.

– Jag vill att denna avtalsrörelse också ska innebära en utjämning av klyftor mellan branscher, mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade, menar han.

Det nuvarande Installationsavtalet löper ut den 30 april 2017.

EIO:s krav/

  • Följa märket, att även i år låta den internationellt konkurrensutsatta industrin ha den kostnadsnormerande rollen.
  • Utveckla lönebildningen.
  • Fler ingångar i branschen.
  • Reseregler som är bättre anpassade till skattelagstiftningen, då företagen bör betala för den faktiska resan och inte en fiktiv.
  • Mer flexibla arbetstidsregler med möjlighet till lokala överenskommelser för att möta företagens, medarbetarnas och kundernas behov.

Läs mer om EIO:s avtalskrav här.

SEF:s krav/

  • Krav på löneökningar med 2,8 procent. En låglönesatsning som innebär en lägsta höjning på 672 kronor per heltidsanställd.
  • Större möjligheter att styra sin egen tid för att få ihop arbetstid och fritid.
  • En justering av fördelningsmodellen vid inlåning i ackordssystemet.
  • Kompetensutveckling kräver mer vidareutbildning i en bransch som utvecklas snabbt.

Läs mer om SEF:s krav här.