Logga in

Här är kraven i avtalsrörelsen för tjänstemännen

Publicerad
19 feb 2020, 13:01

AVTAL 2020 Installatörsföretagen har växlat yrkanden för Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalet berör 14 000 personer i installations- och byggbranschen.

Installatörsföretagen vill skapa ännu tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft, ger tryggade anställningar och får fler att söka sig till branschen.

Installatörsföretagens och SEF:s växlande av avtalskrav

– Vi vill fortsätta att utveckla branschen tillsammans med de fackliga organisationerna. Med attraktiva kollektivavtal för både företag och medarbetare blir våra medlemsföretag mer konkurrenskraftiga och långsiktigt tryggare arbetsgivare. Vi har ett ansvar tillsammans med facken att arbeta fram förutsättningar för framtidens arbetskraft så att de kan vara med och utföra klimatsmarta lösningar för Sveriges bästa, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Tjänstemannaavtalet 2017 klart

Avtalsperioden efter 2017 års avtal har, enligt Installatörsföretagen, präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Bland annat har parterna tagit fram och presenterat ett material som ska underlätta företagens arbete med den psykosociala arbetsmiljön.

– I kollektivavtalen vill vi förtydliga för att underlätta tjänstemannens vardag. Bygg- och installationssektorn ser att det skulle innebära fördelar om tjänstemannaavtalen inom hela sektorn var likalydande. Arbetsgivarsidan yrkar därför att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Byggföretagen, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Arbetsgivarsidan utgår från att parterna följer det så kallade märket. Hittills är budet från industrins arbetsgivare 1,4 procent i årlig löneökningstakt.

Arbetstider i fokus för tjänstemannaavtalet 2017

Unionen kräver en löneökning på 3 procent.

För Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal ska principen om sifferlösa avtal respekteras, enligt Installatörsföretagen. Lönen sätts då på det enskilda företaget efter dialog mellan chef och medarbetare.

Avtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen och ska vara på plats 1 maj 2020. De fackliga motparterna är Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen.

Läs Installatörsföretagens yrkande här.

Läs Ledarnas yrkande här.

Läs Unionens yrkande här.

Läs Sveriges Ingenjörers yrkande här.