Logga in

Tjänstemannaavtalen klara

Publicerad
30 maj 2017, 09:18

I går tecknade Installatörsföretagen (IN), genom Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen, ett treårigt kollektivavtal med de tre tjänstemannaförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalen berör 10 000 tjänstemän inom installationsbranschen.

Avtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer, liksom det alternativa löneavtalet med Unionen, är sifferlösa processlöneavtal. Processlöneavtal innehåller inte siffror, lönen sätts i stället utifrån förutsättningarna på det enskilda företaget efter dialog mellan chef och medarbetare.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 6,5 procent.

Läs mer om årets avtalsförhandling: Så ska kompetensen säkras

”En utvecklad lokal lönebildning på företagen stärker installationsbranschens attraktivitet och underlättar kompetensförsörjningen.”

Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen.

 

Regler om arbetstider har varit en av de viktigaste frågorna för IN under årets avtalsrörelse. De befintliga reglerna om arbetstid, övertid, beredskap och förskjuten arbetstid är över 30 år gamla.

– Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla den lokala lönebildningen, vilket vi är väldigt glada över. En utvecklad lokal lönebildning på företagen stärker installationsbranschens attraktivitet och underlättar kompetensförsörjningen, säger Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande..

Sammanlagt omfattar de nya avtalen drygt 10 000 tjänstemän i EIO och VVS Företagens medlemsföretag. Förutom EIO och VVS Företagen tecknas avtalen av Plåt- och Ventföretagen, Måleriföretagen i Sverige, Glasbranschföreningen samt Maskinentreprenörerna.

Avtalsperioden löper från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Läs mer: Så blev installationsavtalet

FAKTA TJÄNSTEMANNAAVTALEN

Ledarna och Sveriges Ingenjörer

• Avtalen är sifferlösa processlöneavtal.

• Ytterligare avsättning till delpension görs om 0,5 procent.

• Beredskapsreglerna moderniseras.

Unionen

• Här finns både ett sifferlöst alternativt processlöneavtal och ett traditionellt löneavtal med en allmän pott på 1, 5 procent per år samt löneöversyn.

• Ytterligare avsättning till delpension görs om 0,5 procent.

• Beredskapsreglerna moderniseras.