Logga in

Installationsavtalet klart

Publicerad
27 apr 2017, 09:42

AVTAL 2017. I natt undertecknade Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) ett nytt treårigt kollektivavtal som följer industrins märke.

Det så kallade märket som sätts i löneavtalet i svensk exportindustri blev klart i slutet på mars och landade på 6,5 procent på tre år. Nu har EIO (som är en del av Installatörsföretagen) och SEF tecknat ett nytt installationsavtal som ligger på märket, det vill säga 6,5 procents kostnadshöjningar på tre år. Men ett kollektivavtal innehåller så mycket mer än lönebildning.

– Det här är ett stort genombrott om resereglerna, som hittills inte varit i harmoni med skattereglerna. Vi nådde inte ända fram men det blev stora förändringar och det blev vi jätteglada för och vi har fått glada tillrop om det från medlemmar, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen.

Installationsavtalet berör 2 800 företag och 20 000 elektriker i elteknikbranschen.Den nya avtalsperioden löper från och med den1 maj 2017 till och med den 30 april 2020., med möjlighet att säga upp det sista året i förtid. 

– Det är mycket tillfredsställande  att vi nu fått ett av våra kollektivavtal för Installatörsföretagen i hamn. Avtalet innehåller en hel del ändringar,  främst när det gäller reglerna för dagliga resor där vi tar ett rejält steg mot bättre möjligheter att göra rätt enligt skattereglerna och ge ökad flexibilitet till företag och anställda  vid resefrågor. Det finns många servicebilar i branschen och där har vi också enats om ett regelverk när bilarna kan disponeras i bostaden, säger Åsa Kjellberg Khan till Elinstallatören. 

– För EIO:s medlemmar är det viktigt med en lång avtalsperiod och att kostnadshöjningarna följer den konkurrensutsatta industrins märke. Att avtalet är treårigt innebär arbetsro för elteknikföretagen och ger dem möjlighet att fokusera på verksamheten, menar hon.

I det nya Installationsavtalet är parterna överens om att arbeta partsgemensamt med frågor som ökad jämställdhet och fler kvinnor i branschen. Syftet är också en bättre kompetensförsörjning, vilket har varit ett av EIO:s huvudkrav i förhandlingarna. Parterna ska också lyfta upp arbetsmiljöfrågorna och vikten av att utveckla säkerhetskulturen.

– Vår utgångspunkt är branschens behov av ett modernt och attraktivt avtal. Avtalet har många bestämmelser som inte alls följer dagens förhållanden, varken för företag eller för medarbetare, säger Åsa Kjellberg Khan.

 Jag är nöjd och glad över att vi träffat ett avtal i linje med LO-samordningen. Jag är särskilt nöjd med våra förbättrade pensioner som kan innebära en tusenlapp mer i månaden i pension. Jag är också glad över våra förbättringar i våra arbetstider med bland annat två timmars arbetstidsförkortning och bättre viloregler vid nattarbete, säger förhandlingschefen Urban Pettersson i en kommentar på SEF:s hemsida.

Nu återstår Teknikinstallationsavtalet mellan VVS Företagen och Byggnads samt tjänstemannaavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Bägge avtalen löper ut på söndag den 30 april 2017.

Avtalet i korthet:

  • Avtalsvärdet är 6,5 procent.
  • Det handlar om en lönekostnadsökning om två procent per år samt ytterligare 0,5 procent i ”extra pensionsavsättning EIO-SEF” under perioden
  • Nya regler för dagliga resor, bättre anpassade till dagens skatteregler inklusive bostadszon och regler för servicebilar
  • Möjlighet till nattarbete efter överenskommelse med medarbetaren
  • Ytterligare två timmars arbetstidsförkortning
  • Regel om fördelning av ackordssumma när personal finns inlånad från filial
  • Flera arbetsgrupper för utveckling av kollektivavtalet

Läs mer om avtalet här.