Logga in

Nu gäller den kontroversiella nya lagen om löneansvar

Publicerad
3 jan 2019, 06:00

Den omdiskuterade lagen om entreprenörsansvar började gälla från årsskiftet. Den innebär att löneansvaret kan flyttas uppåt i en entreprenadkedja, om inte underentreprenören betalar sina anställdas löner.

Från den 1 januari 2019 gäller ett nytt löneansvar i entreprenadkedjor på byggen. En VVS-montör eller elektriker som inte får sin lön från sin arbetsgivare i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska få betalt från en annan entreprenör i kedjan.

Lobbykampanj ska stoppa lagförslag

Ansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetsgivaren som underentreprenör.

I andra hand ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna bli ansvarig. Den entreprenör som tvingas betala lönerna kan sedan kräva de anställdas arbetsgivare på pengarna.

Frågan kan också regleras i kollektivavtal.

Regeringen angav som skäl att lagen gör det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

Lagen har dock fått skarp kritik från bygg- och installationsbranschen, bland annat för att affärsrisken ökar när ett installationsföretag måste betala andra företags lönekostnader.

”Förslaget stänger ute företag”

Lagen innebär också att arbetstagaren och de fackliga organisationerna har rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Brott mot informationsskyldigheten kan leda till skadestånd. Entreprenörsansvaret gäller även utstationerade arbetstagare.

Lagen skulle egentligen trätt i kraft den 1 augusti 2018, men beslutet flyttades fram till årsskiftet, efter en gemensam lobbykampanj från bygg- och installatörssektorn.

Läs hela lagtexten här.