Logga in

Kollektivavtal klart för växande säkerhetsbransch

Publicerad
15 nov 2017, 10:23

Installatörsföretagen samlar nu hela installationsbranschen med ett nytt kollektivavtal för sektorn Larm & säkerhet. Avtalet är anpassat efter en bransch som vuxit snabbt de senaste åren och väntas växa minst lika snabbt framöver.

– Genom att erbjuda ett kollektivavtal som är anpassat efter larm- och säkerhetsföretagens förutsättningar hoppas vi nu att fler företag i den här branschen väljer att teckna kollektivavtal, säger Ulf Nordström som förhandlat fram avtalet.

”I brist på ett kollektivavtal som är anpassat till deras förutsättningar är den här expansiva branschen splittrad mellan flera olika fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Det gör att många arbetar med kollektivavtal som inte är anpassat för verksamheten.”

Ulf Nordström, biträdande förhandllingschef Installatörsföretagen.

 

Företagen inom larm- & säkerhet har tidigare inte haft något självklart val av arbetsgivarorganisation och kollektivavtal. Installationsavtalet, som är tecknat mellan EIO och SEF, är främst avsett för installationsföretag som utför behörighetskrävande elektriska installationer. Det finns därför krav på att de anställda ska ha en utbildning som inte är relevant för larm- & säkerhetsföretagen. De har också upplevt de ackordsregler som problematiska för deras verksamhet och efterfrågat en större möjlighet till lokala anpassningar.

– I brist på ett kollektivavtal som är anpassat till deras förutsättningar är den här expansiva branschen splittrad mellan flera olika fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Det gör att många arbetar med kollektivavtal som inte är anpassat för verksamheten eller helt utan kollektivavtal. Vi har därför arbetat för få till ett avtal för den här branschen, förklarar Ulf.

Det finns många fördelar med att omfattas av ett kollektivavtal och att vara medlem i Installatörsföretagen. Vissa delar av lagstiftningen inom arbetsrätten är dispositiv och ger parterna möjlighet att komma överens om andra lösningar som är anpassade efter branschen. Ett kollektivavtal ger också en mer överskådlig och lättfattlig bild av vad som gäller. Vid problem på arbetsplatsen finns också en klar och ordnad process för att lösa dessa. I sådana lägen har ett medlemsföretag i Installatörsföretagen tillgång till stöd och råd från våra erfarna företagsrådgivare och vår arbetsmarknadsavdelning.

– Det här är ett avtal som är anpassat efter larm- och säkerhetsföretagens behov. På vår sida har vi lång erfarenhet av och omfattande kompetens inom installationsbranschen. Jag hoppas att många företag tar chansen och blir en del av Installatörsföretagen, avslutar Ulf.

Läs mer hos Installatörsföretagen.