Logga in

Så mycket mer gav Urd jämfört med Helga

Publicerad
27 dec 2016, 16:49

I Danmark och Tyskland var spotpriset på el negativt och i Sverige pressade stormen Urd ner elpriset med 33 procent. Vindkraften producerade mer än förra gången det stormade då Helga slog både pris- och produktionsrekord.

På en timme under tisdagsmorgonen producerade svensk vindkraft närmare 5,7 miljoner kilowattimmar på en timme. Det gör att stormen Urd slår rekordet från stormen Helga i december 2015 med 0,5 miljoner kilowattimmar.

– Aldrig förr har svensk vindkraft producerat så mycket, säger Anders Enqvist, chef för Risk Management på elbolaget Bixia.

De blåsiga senaste dygnen har vindkraften stått för en produktion som motsvarar 26 procent av den totala elkonsumtionen. Den myckna blåsten ökat den totala produktionen och det har också sänkt priset på el.

En följd av den höga produktionen är ett elpris på 22 öre per kWh, att jämföra med förra veckans pris 33 öre/kWh. Men sänkningen med 33 procent är ändå inte mycket om man jämför med stora vindkraftsnationer som Danmark och Tyskland där spotpriserna under julhelgen har varit negativa.

– Har man ett rörligt elprisavtal så kommer man se att månadsmedelpriset sänks, säger Anders Enqvist.