Logga in

Länderna som köpte mest svensk el

Publicerad
4 maj 2016, 11:21

Exporten av svensk el blev under 2015 den högsta hittills, med 22,6 TWh. Finland och Danmark köpte mest. Ett annat rekord som slogs under elåret var att vindkraftsproduktionen ökade med 40 procent, det här visar Svensk Energis rapport Elåret 2015.

Totalt producerade svenska elbolag158,5 TWh och nettoexporten blev 22,6 TWh eller 14 procent av den totala produktionen. Stora delar av exporten, 17,6 TWh, gick till Finland och på andra plats kom Danmark med 6,5 svenskproducerade TWh, det här visar Svensk Energis rapport Elåret 2015.

Vinnarna på den svenska elmarknaden 2015 blev kunderna som inte haft så så lågt elpris sedan år 2000. En av prispressarna var en jämn och långdragen vårflod som gjorde att vattenkraften fick ett bra år med 17 procent högre produktion än året innan. Ett relativt varmt år utan långvarig kyla var en annan orsak till det låga elpriset.

Vindkraftsproduktionen fortsatte slå rekord även under 2015 och ökningen från föregående år uppgick till 40 procent. Med 16,6 TWh gick vindkraften därmed om Övrig värmekraft till att bli det tredje största elproduktionsslaget i Sverige efter Vattenkraft och Kärnkraft.

Kärnkraften hade inget toppår 2015, det skrev vi om igår. Komplicerade revisioner av några reaktorer ledde till segdragna stillestånd. Produktionen stannade på 54 TWh vilket kan jämföras med 62 TWh 2014 och, om vi går tillbaka tio år i tiden till 2006 så var produktionen 65 TWh.

Trots stilleståndet i kärnkraften blev svenska elpriset  ändå lägre än i Tyskland. Det genomsnittiga priset på Nord Pool Spot var 20 öre per kWh. Och trots låga priser på bränslen och hög produktion av förnybar el landade snittet i Tyskland på 30 öre per kWh. I Tyskland varierade priset mycket, just på grund av den höga andelen sol och vindkraft. I Sverige var snittpriset mycket jämnare, allt enligt rapporten Elåret 2015 från branschorganisationen Svensk Energi.