Logga in

Här byggs världens största flytande solkraftverk

Publicerad
2 feb 2016, 09:00

Drygt 50 000 solcellsmoduler installeras på en damm i Japan. Det gör anläggningen till världens största flytande solkraftverk.

Det är japanska Kyocera TCL Solar LLC som har startat bygget av en ny solcellspark med cirka 51 000 flytande solcellsmoduler. När anläggningen är klar kommer modulerna att täcka 180 000 kvadratmeter av Yamakura Dam-reservoaren i Japan. Tillsammans får de en effekt på 13,7 megawatt, vilket gör parken till världens största flytande solkraftpark, enligt Kyocera. Anläggningen ska vara redo att leverera el i början av år 2018, och årsproduktionen beräknas bli 16 170 megawattimmar. Det ska räcka för att försörja 4 970 japanska hushåll med el.

Kyocera driftsatte under fjolåret tre andra flytande solcellsparker på japanska dammar. Men de var betydligt mindre med effekter på 1,7 megawatt, 1,2 megawatt samt 2,3 megawatt.

Det finns en rad fördelar med att placera solceller på vattenytor. Solceller producerar mer el när de kyls av vattnet, samtidigt som avdunstningen från dammen minskar när den täcks av moduler. Man slipper dessutom att ta värdefull mark i anspråk.

Som en jämförelse kan nämnas att Sveriges två största solcellsparker har en effekt på runt 1 megawatt vardera. Fast de står på landbacken: den ena utanför Västerås, den andra utanför Arvika.