Nordiskt land slog världsrekord i vind

Publicerad
19 jan 2016, 09:45

Förra året producerade Danmarks vindkraftverk motsvarande 42 procent av landets elförbrukning. Det är den högsta andel som uppmätts i något land i världen. På Jylland och Fyn täckte vindkraften under sammanlagt två månaders tid hela elbehovet.

Danmark slog redan 2014 världsrekord i andel av elförbrukningen som kom från vindkraft, då med 39 procent. Förra året producerade vindkraften motsvarande 42 procent av landets elkonsumtion. Eftersom Danmark, precis som Sverige, köper och säljer el på den nordiska elmarknaden så var det en lite lägre siffra, 39 procent, av den faktiska elförbrukningen som kom från vind.

Mellan 2005 och 2009 låg den danska vindens andel av förbrukningen rätt stabilt mellan 15 och 20 procent. Men från 2010 har vindelens andel ökat stadigt. Under 2015 var det cirka 2 månader av året som elproduktionen från vindturbiner översteg den totala konsumtionen.

– Timmar med vindproduktion som överstiger konsumtionen är i sig inget ovanligt. Med det faktum att det västra danska elnätet genererar överskott 16 procent av året illustrerar hur variationerna gör att vi kan dra nytta av export och import av el i större utsträckning, säger Carsten Vittrup, strategisk elrådivare på statligt ägda danska nätbolaget Energinet.

Om 2014 var ett normalt år kan den höga vindproduktionen 2015 hänföras till ovanligt mycket vind. Men produktionen hade kunnat vara ännu högre. Två havsbaserade vindkraftsparker, Anholt och Horns rev 2 var båda ur bruk under en respektive två månader på grund av kabelfel. Troligen hade produktionen varit 43,5 procent om kablarna fungerat som tänkt.

Vindkraften är ojämnt fördelad över landet. I västra Danmark stod vindkraft för 55 procent, i östra landsänden stod vinden för 23 procent och produktionen översteg aldrig konsumtionen.

Av 2015 års 8760 timmar hade västra Danmark 65 timmar och östra Danmark 36 timmar då elproducenterna blev tvungna att betala nätägarna för att få göra sig av med elektricitet.

– Negativa priser inträffar mindre än en procent av tiden. Men trots att förnybara energikällor under många timmar producerar mer än vad som förbrukas är det lönsamt för Danmark att vara en del av en stor europeisk marknad. Bara för att en bonde inte kan sälja sin mjölk tre dagar om året så betyder det inte att han borde lägga ner sin bondgård eller att han har en dålig affär de andra 362 dagarna om året, säger Carsten Vittrup.

Danska folketingets mål är att vindkraft ska stå för 50 procent av energikonsumtionen i Danmark år 2020. Prognoser tyder på att det målet kommer att nås.