Så många kärnkraftverk motsvarade Helga

Publicerad 7 dec 2015, 16:40

Under delar av helgen stod svensk vindkraft för 30 procent av den totala svenska elkonsumtionen. Det var inte bara träd och ledningar som gick ner utan det gjorde också elpriset.

”Vindkraften producerade som mest lika mycket som sex kärnkraftverk. Aldrig förr har svensk vindkraft producerat så mycket”.

Anders Engqvist, chef för Analys och Risk Management på elbolaget Bixia.

Aldrig förr har svensk vindkraft producerat så mycket på så kort tid som under den gångna helgen. Blåsten som spetsades med orkanbyar ledde till produktionsrekord och delar av helgen stod vindkraften för 30 procent av den totala elkonsumtionen i landet. Lördagen den 5 december stod vinden under den mest produktiva timmen för 5,2 miljoner kWh. Hela söndagsdygnet var snittproduktionen per timma 4,9 miljoner kWh.

– Vindkraften producerade som mest lika mycket som sex kärnkraftverk. Aldrig förr har svensk vindkraft producerat så mycket säger Anders Engqvist, chef för Analys och Risk Management på elbolaget Bixia.

Blåsten har också pressat ner priset på el. Jämfört med veckan innan då snittpriset var knappt 19 öre gick en kilowattimme på 10,5 öre i söndags.

– Har man rörligt avtal så kommer man märka att månadsmedelpriset sänks säger Anders Engqvist.