Logga in

Hög säkerhet när nätstation i drift byggs om

Publicerad
17 dec 2015, 09:06

I Hanhals utanför Kungsbacka är montörer från Caverion i färd med att uppgradera en av Ellevios nätstationer. Arbetet genomförs medan stationen är i drift. Därför är säkerhetsfrågorna ständigt på agendan här. Den sektion montörerna arbetar med är garanterat spänningslös, men runt om kring surrar det från högspänningsutrustning i full drift.

För ett par månader sedan skrev Caverion ett avtal med Ellevio – före detta Fortum Kraftdistribution – som gällde ombyggnationer i tre nätstationer, en utanför Borlänge, en i Täby och en i Hanhals utanför Kungsbacka. Det speciella med uppdragen var att de ska utföras medan nätstationerna är i drift ­– ett upplägg som innebär ännu större krav på säkerhet och planering än vad som är vanligt vid den här typen av arbeten.

– Avtalet var en bekräftelse på att vår satsning inom kraftsegmentet har gett frukt. Sedan vi drog igång den här typen av arbeten för sju-åtta år sedan har vi byggt upp en hög kompetens på området, med bland annat en stor egen konstruktionsavdelning vid kontoret i Västra Frölunda, berättar Jonas Kihlborg på Caverion.

Läs också: Brist på linje- och stationsmontörer.

Jonas är affärsområdeschef för Caverion Industrial Solutions där uppdragen på elkraftsområdet ingår. Caverion siktar på att bli den ledande leverantören inom det här området och har genom åren fått en hel del uppdrag från de stora nätägarna Vattenfall, Eon och Ellevio. Lokala och regionala kraftbolag är också kunder.

– Vi fokuserar på totalentreprenader där vi själva står för både konstruktion och genomförande. Störst fokus har vi mot regionnäten på 40-130 kV och där arbetar vi över hela landet. Här i Göteborg har vi nio konstruktörer och i Norrköping har vi också ett kontor, förklarar Jonas. Den mesta konstruktionen gör Caverion själva, men det händer också att företaget samarbetar med konsulter.

“Det är inte meningen att de ska kunna strunta i att investera för att på så vis kunna ta ut högre vinster. På så vis har lagen gett ytterligare skjuts åt kraftmarknaden – vid sidan om den kraftiga vindkraftsutbyggnaden.”

Jonas Kihlborg, affärsområdeschef Caverion Industrial Solutions.

– Kraftmarknaden är ett intressant affärssegment. Där finn ett ständigt behov av att uppgradera näten med modernare teknik och att bygga ut dem i takt med att antalet produktionsställen för elkraft ökar. Här är det inte minst vindkraftutbyggnaden som driver på utvecklingen av kraftnätet.

Jonas Kihlborg förklarar att den nya lagen om nätavgifter också är en starkt pådrivande faktor när det gäller modernisering och utbyggnad. Den kräver återinvesteringar från nätägarnas sida för att de ska få ta ut full avgift från elabonnenterna.

– Lagen kräver att värdena på energibolagens anläggningstillgångar hålls uppe. Det är inte meningen att de ska kunna strunta i att investera för att på så vis kunna ta ut högre vinster. På så vis har lagen gett ytterligare skjuts åt kraftmarknaden – vid sidan om den kraftiga vindkraftsutbyggnaden.

Livslängden på en nätstation kan beräknas till cirka 40 år. Sedan tar väder och vind ut sitt pris – utrustning rostar sönder och ny teknik knackar på dörren, inte minst när det gäller kontrollsystemen i stationerna.

Fördelningsstationen i Hanhals har sju fack för 130 kV och tre transformatorer – varav en för 50 kV. Från stationen matas också 10 kV ut på vissa ledningar. Caverion har arbetat här sedan i maj med att byta ut delar av utrustningen, flytta transformatorer och uppgradera kontrollsystemet.

– Kontrollsystemet anpassar vi till den nya utrustningen i anläggningen, men meningen är att det så småningom ska bytas ut till helt ny och modernare teknik, berättar projektledaren Lars Göthberg. Lars förklarar att montörerna från Caverion nu arbetar sig igenom stationen, fack för fack. När det är dags att börja med ett nytt fack stängs matningen ner och säkras från oavsiktliga påslag under de två veckor arbetet ska pågå. Avspärrningsband sätts upp för att markera det säkrade området.

– Avbrotten följer en tidplan som vi gjort upp tillsammans med kunden. Den bygger på en ”önskelista” som Caverion presenterat för avbrotten och som sedan efter förhandlingar anpassats till kundens behov av att kunna tillgodose abonnenterna med den elkraft de behöver.

“Vi måste hela tiden se upp för induktionsspänningar, särskilt när det är blött och blåsigt väder. Då kan montörerna ibland höra hur det fräser om jordledningarna”.

Roger Andersson, montageledare Caverion.

Under de två veckor ett avbrott pågår är det bråttom. Först ska den gamla anläggningen rivas ner och sedan ska den nya monteras. Caverion svarar också för de mekaniska komponenterna i from av stativ, bryggor och mycket annat. Montaget följer en detaljerad tidsplan som också omfattar tidpunkter för provning, verifiering och driftsättning.

– Efter hand som vi arbetat oss igenom stationen har vi fått allt bättre flyt på det här arbetet. Men eftersom inget fack är exakt lika konstruerat som de andra ställer arbetet ändå höga krav både på våra konstruktörer och på kompetensen och erfarenheten hos montörerna. Det är viktigt att ha rätt gubbe på rätt arbetsmoment – vi har ju alla våra specialiteter, säger montageledaren Roger Andersson.

Lars Göthberg understryker att säkerhetstänket är långt drivet i ett sådant här projekt. Alla montörer måste genomgå ESA-utbildning innan de släpps lös för sådan här arbete och allamåste vara medvetna om de faror som lurar inne i en nätstation. Hela tiden görs riskbedömningar på arbetsplatsen.

– Vi måste hela tiden se upp för induktionsspänningar, särskilt när det är blött och blåsigt väder. Då kan montörerna ibland höra hur det fräser om jordledningarna, berättar Roger Andersson. Han tillägger att det också är viktigt att hålla rätt på faserna i anläggningen – även om två fack kan se påfallande lika ut så ligger faserna inte likadant placerade i facken.

Vid Elinstallatörens besök har han fyra montörer i arbete. Som så ofta i sådan här projekt är de flesta av dem resemontörer som ligger ute här i veckorna men åker hemåt över helgen.

Ombyggnationen omfattar utbyte av isolatorer och frånskiljare men också byte av all utrustning för ström- och spänningsmätning i facken. Nya apparatskåp, som byggts på Caverions skåpverkstad i Kvänum eller Finspång sätts också in.

När allt är monterat i ett fack är det dags för provning. Den utförs av ett gäng erfarna tekniker som kommer ut till stationen med sin provningsbuss. Deras uppgift är bland annat att säkerställa att alla nymonterade mätstationer motsvarar sina specar. All provdata förs in i ett protokoll som överlämnas till kunden när allt är klart. Sedan genomför en syn tillsammans med kunden innan anläggningen får tas i drift igen.

”Miljöegenskaperna är en viktig del i den tekniska uppgraderingen. Gamla porslinsisolatorer byts mot nya i komposit som är tätare och håller längre och de nya isolatorerna innehåller koldioxid istället för den mindre miljövänliga SF6-gasen.”

Mattias Källefjärd, platschef för Teknik och Konstruktion i Göteborg.

– Normalt tar det ett par dagar att genomföra alla provningar och tester och sedan behöver vi ytterligare en dag för driftsättning – ett arbete som alltid görs tillsammans med kunden, förklarar Mattias Källefjärd, platschef för Teknik och Konstruktion i Göteborg. Han menar att det är en av projektledarens viktigaste uppgifter att svara för all kommunikation med besiktningschefen och se till att det noggranna körschema som finns för driftsättningen följs in i minsta detalj.

– Numera är kunderna extremt säkerhetsfokuserade – i högre grad än vad som tidigare varit fallet. Det är förstås en positiv utveckling, säger Mattias.

– Och, tillägger han, samma sak gäller miljöaspekterna. Det krävs noggrann kontroll och dokumentation av eventuella olje- eller gasutsläpp under arbetets gång. Samtidigt är miljöegenskaperna en viktig del i den tekniska uppgraderingen. Gamla porslinsisolatorer byts mot nya i komposit som är tätare och håller längre och de nya isolatorerna innehåller koldioxid istället för den mindre miljövänliga SF6-gasen.

– Det finns också en detaljerad plan för återvinning av all utrustning som vi rivit ner, tillägger Roger Andersson och pekar på den stora depån med gamla isolatorer och annat som väntar på transport till Stena Recycling.