Elteknikorder i Arenastaden

Publicerad 12 nov 2015, 14:43

Imtech Elteknik har fått en order värd 80 miljoner kronor av Veidekke. Det rör sig om elinstallationerna i en ny fastighet med 4 400 arbetsplatser som Fabege uppför i Arenstaden åt SEB.

Veidekke, som i sin tur bygger åt Fabege, beställer elinstallationer av Imtech Elteknik i en nybyggnation om 90 000 kvadratmeter kontorsyta fördelad på tre byggnader sammanbundna med glasövergångar.

– Imtech Elteknik kommer att utföra installationerna inom ramen för Stora Projekt, en satsning vi startat upp i Stockholmregionen. Projektet beräknas sysselsätta cirka 40 montörer under en längre tid, det säger Hans Terland chef på Imtech Elteknik region öst.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att projektet kommer modelleras i en 3D-modell för Virtual Design and Construction, VDC och att det underlättar samverkan mellan olika discipliner både i projektering och produktion.

Byggnaderna i SEB:s nya fastighet miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent, ett system som täcker hela byggprocessen, från rivning av befintliga fastigheter på platsen till den nya byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering och påverkan på närmiljön.