Nordiska divisionen ska säljas

Publicerad 12 aug 2015, 11:39

Imtech Nordic är tillsammans med övriga divisioner till salu. Förvaltarna hoppas inom snar framtid hitta en köpare till gruppen eller delar av den.

Senaste uppdateringen från Royal Imtech som igår ansökte om konkursskydd innebär att bankerna nu äger bolaget och dess divisioner, varav Imtech Nordic är en av sju. Bolaget ska nu säljas och det gäller också verksamheten i Sverige och Norden.

– Ja, vi är till salu. Eftersom vi är den mest lönsamma delen av koncernen så är intresset för oss som bolag stort och vi ser positivt på händelseutvecklingen för de kommande dagarna, det säger Thomas Rebermark, informations och marknadschef för Imtech Nordic.

Två förvaltare, Paul Peters och Jeroen Princen, har utsetts och de arbetar för att ägarna, de tre berörda bankerna, ska få ett finansierat bud på bolaget eller delar av det.

Det finns många frågetecken som de två förvaltarna arbetar för att få svar på, bland annat måste Imtechs banker klargöra om de kortfristigt kommer låna ut pengar till de divisioner som inte står under konkursskydd. 

Konkursskyddet gör också att Royal Imtechs ledningsgrupp och styrelse måste utvärdera köparbud med godkännande från finansiärer med säkerheter i bolaget. De måste också samarbeta vid en privat försäljning av aktier som bankerna vill genomföra i de divisioner som en köpare vill förvärva. Men förvaltarna vet ännu inte om ledningsgrupp och styrelse är beredda att samarbeta.

Värderingen av Imtech NV försvåras av en goodwillpost på balansräkningen värderad till 1 miljard euro. Om bankerna skriver av företagens skulder, eller går med på skuldlättnader, i förhållande till en ny ägare så skulle värdet av goodwill stiga. Men hur skulderna på 1,2 miljarder euro och goodwillposten kommer relatera till eventuella bud det vet förvaltarna inte i nuläget.

Förvaltarna skriver i pressmeddelandet att de är övertygade om att det är möjligt att nå en överenskommelse mellan bankerna och en köpare i en snar framtid.