Logga in

Svårupptäckt fulel stod husägare dyrt

Publicerad
17 apr 2015, 13:40

Jordade uttag utan skyddsjord, brandfarliga spottar och en mängd andra fel mötte elinstallatören Lars Olsson på ett uppdrag i en villa i Spånga. En försäkringsexpert efterfrågar nu besiktning av el före husköp.

Montören Gustav Lack hukar på vinden med armarna nere i stenullen. Vi är i en ursvensk mexitegelvilla, i Spånga norr om Stockholm. Gustav är på jakt efter transformatorn som gömmer sig, samtidigt som Lars Olsson, elinstallatör på EL-PE 3000 AB, står på villans övervåning och hjälper honom i sökandet genom att rycka ljudligt i takkontakten. Det som hade kunnat vara en typisk helrenovering av elsystemet började istället med att elektrikerna hittade en mängd olika fel som lett till rejäla extrakostnader för husägarna.

– Vi lade offerten på det här arbetet med förutsättningen att delar av bottenvåningen var jordad. Nu kommer det bli betydligt dyrare, säger Lars Olsson.

Villan hade jordade vägguttag i delar av bottenvåningen. Problemet var bara att skyddsjordkabeln saknades i alla vägguttag med undantag för dem i köket.

I badrummet i källaren fortsatte fusket. Det satt IP 21-klassade halogenspottar monterade i taket över dusch och bubbelpool. Armaturerna, som utvecklar mycket värme, hade bara fem-sex centimeters fritt utrymme upp till taket.

– Det borde vara 15-20 centimeter för att inte utgöra en brandfara, tycker Lars Olsson.

Många små och stora fel

Samma problem, med dålig ventilation över varma halogenspottar, återfanns på övervåningen. I källaren hade en gummikabel dragits från ytterväggens värmepump in genom karmen på källarfönstret, istället för styv installationskabel. På det hela taget var det många små och större fel att åtgärda, något som rejält fördyrar för ägarna. Lars Olsson berättar att han i sitt arbete runt om i Stockholm stöter på jordade vägguttag utan jordkabel flera gånger i månaden. Han tycker att de borde betraktas som dolda fel.

– Du förutsätter att ett jordat vägguttag verkligen är jordat. Jag skulle vilja veta var gränsen går någonstans för vad en privatperson förväntas förstå, säger han.

Inget dolt fel?

Agneta och Jan Bruhn, som äger villan idag, fick veta av säljaren att el- och VVS-arbeten hade gjorts av behöriga installatörer. De ifrågasätter också rimligheten i att behöva kontrollera jordade uttag med speciella mätare eller skruva bort den yttre delen av uttaget för att se om skyddsjordkabel verkligen finns bakom. ”Det är helt orimligt att som husspekulant börja kontrollera hur elkablar dragits”, så skriver de båda husägarna i ett mejl till Elinstallatören.

Vad som är ett dolt fel definieras i svensk lag i Jordabalken i 4 kapitlet 19 paragrafen. Den säger att en köpare av en fastighet har undersökningsplikt. Det innebär att det som en normalt bevandrad och normalt erfaren köpare inte känt till, men borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning, inte får åberopas som ett dolt fel.

Låt en installatör undersöka

– Om det finns symptom på fel eller att huset är äldre eller är i bristfälligt skick så finns det anledning att anlita en elinstallatör som närmare kan undersöka elsystemet, det säger EIO:s jurist Barin Özmen. Om en elbesiktning utförs bör sådana fel som avsaknad skyddsjordkabel så skulle utan svårigheter upptäckas.

I villan i Spånga visar Lars Olsson hur enkelt det är att med rätt mätinstrument hitta felaktiga uttag. När hans firma fick uppdraget att modernisera elsystemet av familjen Bruhn gick han in och gjorde ett stickprov på ett av vägguttagen i bottenvåningen. Det råkade bli ett av vägguttagen i köket som faktiskt var jordade och inte ett av dem det hade fuskats med. Lars Olsson anser att besiktningsfirmorna i högre grad borde prioritera att kontrollera elsystem inför husförsäljningar och på den punkten får han medhåll från Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Obligatorisk besiktning

– Jag är en av dem som propagerar för att elbesiktning ska vara obligatorisk vid husköp. Till skillnad från vattenskador kan elfel till och med vara skillnaden mellan liv och död, säger han.

Det är ett relativt vanligt fel att jordade vägguttag saknar jordkabel. Enligt Peter Bratt beror det ofta på ren okunskap.

– Konsumenter byter själva vägguttag för att de ska passa moderna stickproppar men reflekterar inte över att en skyddsjordkabel också behöver dras fram. Felet upptäcks ofta först i efterhand och det är inte alltid som besiktningsföretagen har rätt kompetens. Det beror på att besiktningsuppdragen vid en bostadsöverlåtelse oftast inte omfattar installationer som el, VVS och ventilation, säger Peter Bratt.

– Det var ett fasligt liv när undersökningsplikten först infördes. Många ansåg att det skulle bli svårt att genomföra husförsäljningar överhuvudtaget. Idag har vi en utbredd acceptans för besiktning och det har tillkommit en del om energiprestanda. Det kan vara dags för nästa steg nu att också införa obligatorisk besiktning av elsystemet inför en försäljning, säger Peter Bratt.

Danmark ligger före

EIO har tagit fram en metod för besiktning av elanläggningar, EIO Eltest, som avgör hur säkert elsystemet i en bostad är. Men före husköp är det ändå relativt få svenskar som låter undersöka elsystemet.

– På den fronten ligger Danmark före, berättar Barin Özmen. Sedan 2012 får danskarna inte teckna en överlåtelseförsäkring mot dolda fel utan att låta en behörig besiktningsperson grundligt undersöka bostadens elinstallationer.

Det kan hända mycket med ett elsystem under årens lopp, från åsknedslag till skador på kablar av renoveringar där det borrats i väggen. Men i villan i Spånga tyder mycket på att största boven varit viljan att spara pengar, något som de nya ägarna nu får betala dyrt för. Elmontören Gustav Lack söker vidare efter den förvunna transformatorn som placerats så illa att isoleringen måste rivas upp på vinden. Lars Olsson kommenterar en del av vad han tycker är problemet.

– När folk gör sitt livs affär och köper hus för fem, sex, sju miljoner kronor så borde de också låta någon noggrant gå igenom elen.