Många onödiga avsteg från standardavtal

Publicerad 11 feb 2015, 08:36

Installatörer, byggherrar, generalentreprenörer och jurister diskuterade AB 04 under en konferens lagom till standardavtalets tioårsjubileum. Enligt EIOs affärsjurist Hanna-Lotta Nielsen stod det klart att både entreprenörerna och installatörerna anser att många av de avsteg från AB 04 som görs leder till oklarheter och dyra tvister.

Dagens entreprenadprojekt – och finansieringen och samarbetena som är kopplade till dem – blir allt mer komplexa. Därför är just standardavtalet viktigare än någonsin. Det var alltså utgångspunkten för konferensen ”Tio år med AB 04”, som hölls den 5 februari. Bland föreläsarna fanns jurister, företagare och branschrepresentanter.

Charlotta Lindmark, ordförande i branschföreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och chefsjurist vid Trafikverket, inledde konferensen.

Hon sa att AB 04 har fungerat väl som standardavtal. Men hon berättade även att BKK beslutat att under våren 2015 genomföra en förstudie för att se om det finns behov av en revidering av AB 04.

Fredrik Jonsson, jurist på Bravida, representerade installatörerna under konferensen. Han förklarade att AB 04 är mer än ett kontrakt.

– Det är en gemensam plattform för hela branschen som vi entreprenörer formar våra verksamheter utefter. En konferens som den vi haft hjälper till att fånga upp och konkretisera de delar i ”plattformen” som behöver ses över, säger han och fortsätter:

– Samtidigt är det viktigt att träffa beställarna vid sidan om förhandlingar om specifika projekt. När man, som under den här konferensen, inte behöver beakta specifika intressen i pågående projekt är det lättare att hitta en samsyn och i förlängningen enas kring förbättringar av AB 04.

Inför konferensen hade EIOs medlemsföretag ombetts svara på en enkät om hur de ser på AB 04. Resultatet presenterades på konferensen – och ledde till intensiv diskussion.

– Det var en av de mest intressanta punkterna, frågan om avsteg från AB 04, alltså när man ändrar i AB 04. Det blev en bra debatt mellan entreprenörer och beställare där installatörernas synpunkter kom väl fram. Det var mycket tydligt från entreprenörernas och installatörernas håll att många av de avsteg som görs är onödiga, leder till oklarheter i förfrågningsunderlag, snedvridning av riskfördelningen mellan parterna och fler kostsamma tvister, säger Hanna-Lotta Nielsen.