Sol, vind och vatten är billigast

Publicerad 21 nov 2014, 11:07

En ny studie från forsknings- och utvecklingsföretaget Elforsk konstaterar att kostnaderna för el från solceller har minskat kraftigt under de senaste tre åren. I solcellsparker går det nu att få ner produktionskostnaden till under en krona per kilowattimme. De tre billigaste metoderna – som är aktuella i Sverige – är vind, vatten och sol.

Enligt studien, ”El från nya och framtida anläggningar 2014”, hamnar både vattenkraft och vindkraft i storleksordningen 45 till 50 öre per kilowattimme i produktionskostnad. Kolkraftverk, som i Sverige inte är ett aktuellt alternativ, ger dock den allra billigaste elen.

Kärnkraftens produktionskostnader har däremot stigit och ligger nu på nästan 55 öre per kilowattimme.

Alla kostnader är beräknande utan de styrmedel som utsläppsrätter, elcertifikat och skatter som finns i befintliga stödsystem. Om styrmedlen tas med i beräkning blir vindkraften i särklass billigast, enligt Elforsk.