Historiskt möte om LOU skapade plattform

Publicerad 6 nov 2014, 09:26

Nyligen anordnade Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) ett möte mellan leverantörer och offentliga beställare, som fick det inofficiella namnet ”Hur tänker offentliga upphandlare?”. Deltagarna fick ge sin syn på den ofta omtvistade lagen om offentlig upphandling (LOU), och nu kallas mötet för ett ”historiskt initiativ”.

Reijo Mustonen, företagsrådgivare på EIO, anser att branschen lyckades få ut information till offentliga beställare om hur elinstallatörer ser på ramavtal inom LOU och de brister som finns här.

– Två saker tycker jag framgick särskilt tydligt. Dels att det finns en avsaknad av uppföljning på ingångna avtal från beställarsidan, dels att det finns en frustration hos våra medlemsföretag när det gäller de låga timdebiteringsnivåerna i offentliga upphandlingar.

Magnus Josephson, företagskonsult och LOU-expert som föreläste och sedan ledde mötet, anade efter mötet en ökad insikt bland deltagarna om att saken kräver mer dialog. Han förklarar också att många små företag har svårt att ta sig över trösklarna in till den kommunala marknaden – ibland för att trösklarna är oskäligt höga, ibland för att små företag inte har en särskilt bra plan. Många små företag borde bilda större nätverk där de tillsammans kan ta större affärer.

Det var första gången som ett sådant här möte arrangerades. Missnöjet har grott i många år i branschen när det gäller utvecklingen inom offentlig upphandling
Magnus Josephson

– Så jobbar jag själv som enmansföretagare och det fungerar utmärkt. När mötet var slut tackade många spontant för initiativet till mötet, men jag fick känslan av att vissa ändå gick därifrån med attityden att ”det är ingen idé att göra något, det går ändå inte”. Många andra hade däremot en ny lyster i blicken och verkade känna att ”nu ska vi engagera oss för bättre affärer”. Gissa vilka som kommer att lyckas bäst med sina affärer inom offentlig sektor, säger Magnus Josephson.

Magnus Josephson säger att mötet var ”historiskt”, och tror att EIO nu skapat en neutral plattform för ett regelbundet återkommande möte mellan beställare och leverantörer.

– Det var första gången som ett sådant här möte arrangerades. Missnöjet har grott i många år i branschen när det gäller utvecklingen inom offentlig upphandling, men det verkar inte ha kommit längre än till att människor vädrar sitt missnöje i debattartiklar eller på fikaraster. Vi har nu skapat en plattform och kan föra samtalet framåt, kanske genom arbetsgrupper där vägledning kan tas fram och frågor kan lösas på ett konstruktivt sätt, säger han.