ABB ansluter Europas största tidvattenkraftverk

Publicerad 18 aug 2014, 14:18

Det som ska bli Europas största och mest avancerade tidvattenkraftverk, MeyGen i skotska Pentland Firth, ska använda ABB:s teknik för att överföra förnybar energi till elnätet i land. Kontraktet har skrivits på av ABB och energibolaget Atlantis Resources Limited, och gäller en nätanslutning för den första fasen i tidvattenkraftprojektet.

Kraftverket kommer att generera förnybar el från en av Europas starkaste tidvattenströmmar i sundet som förbinder Atlanten och Nordsjön, mellan Orkneyöarna och skotska fastlandet.

I den första pilotanläggningen, på sex MW, kommer fyra undervattensturbiner att installeras i inre Pentland Firth, strax norr om Caithness, med start för de första elleveranserna 2016. Den inledande fasen i MeyGen-projektet har potential att generera 86 MW, vilket täcker elbehovet hos cirka 42 000 hushåll, motsvarande nästan 40 procent av hushållen i de skotska högländerna.

Inom tio år väntas MeyGen ha tidvattenturbiner på upp till 398 MW, som ska förse det brittiska nätbolaget UK National Grid med ren och förnybar el.

ABB ska ansvara för omriktnings- och överföringssystemen på land, som ska mata in den förnybara elen i det lokala elnätet. ABB:s uppdrag omfattar konstruktion, tillverkning, leverans och driftsättning av omriktar-, ställverks- och transformatorlösningen, inklusive bygg- och kabelarbeten.

Studier vid bland annat University of Edinburgh och University of Oxford visar på stor energipotential från tidvattenströmmarna i Pentland Firth, med havsströmmar uppskattade till fem meter per sekund, bland de kraftigaste runt de brittiska öarna.

– Att bygga upp samarbeten med ledande aktörer på energiområdet är avgörande för tidvattenkraftprojekt och för att exploatera den stora potentialen av ännu outnyttjad tidvattenkraft runt om i världen. ABB har uppvisat en exceptionell expertis på området och vi har fullt förtroende för att de kommer att leverera resultat av högsta kvalitet, säger Tim Cornelius, vd för Atlantis Resources.