Het debatt om konfliktregler

Publicerad 3 jul 2014, 13:41

Med rubriken ”Hotar konflikterreglerna den svenska modellen” arrangerade Almega Almedalsveckans kanske mest besökta seminarium inom arbetsmarknadsområdet. Med tågkonflikten i södra Sverige i färskt minne var det många som var nyfikna på debatten mellan arbetsgivare, fackförbund och politiker.

Tågkonflikten, med Veolia som arbetsgivare och Almega och Seko som förhandlare, varade i hela 17 dagar och ledde till en lång rad sympatiåtgärder från andra LO-förbund, bland annat Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Seko hade också varslat om totalstopp för pendeltågstrafiken i Stockholm.

Under konflikten publicerade Christer Nylander, riksdagsledamot för folkpartiet, en mycket uppmärksammad debattartikel med rubriken ”Dags att begränsa rätten att strejka”. Han skrev bland annat att: ”Frågan man måste ställa sig är om fackets kraftiga tilltag är rimliga och står i proportion till konflikten. Tågpersonalens villkor i Skåne är en viktig fråga, men ska den verkligen kunna lamslå stora delar av landet och stänga ner verksamheter som över huvud taget inte har med tågtrafik att göra?”

Christer Nylander var en de inbjudna till seminariet, tillsammans med den socialdemokratiska riksdagmannen Johan Andersson och representanter från Transportgruppen, Veolia och IF Metall och Almega.

Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega, konstaterade att sympatiåtgärder används allt oftare på arbetsmarknaden:

– Förhandlingar om kollektivavtal måste kunna föras utan hot och när ett kollektivavtal är på plats måste det innebära fredsplikt. Hur ska vi kunna lyckas locka in nya företag som medlemmar i våra organisationer när de kan drabbas av en konflikt veckan efter?

Liksom Christer Nylander tidigare gjort i sin debattartikel krävde Jonas Stenmo en proportionalitetsprincip. De samlade representanterna från arbetsgivarorganisationerna lyfte fram att de inte tycker att balansen mellan parterna på arbetsmarknaden är jämlik.

– Facket har alla vapen. Arbetsgivarna har bara ett vapen: Att skjuta sig i foten. Med det menar jag möjligheten till lockout, sa Peter Jeppson, vd för Transportgruppen.

Transportgruppen och Almega representanter branscher som varit hårt drabbade av konflikter.
Nyfikenheten var därför stor på Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall, som inte haft en konflikt på sitt avtalsområde på 18 år.

– Vi har i Industriavtalet inskrivet att varsel inte får läggas innan det gamla avtalet gått ut. Vårt recept för att lyckas är att vi sätter oss ner och förhandlar minst tre månader innan det gamla avtalet går ut, och vår inställning till förhandlingarna är att vi ska lyckas få till ett nytt avtal, sa han och fortsatte:

– Mitt enkla råd till andra arbetsgivarorganisationer är därför; gör upp så slipper ni konflikt. Det är ju faktiskt så, att det krävs två för att dansa tango.

I debatten mellan politikerna Christer Nylander och Johan Andersson var de inte oväntat helt oense i sin syn på konfliktreglerna:

– Jag skulle gärna se en översyn av dagens regler. Det behövs ett system där konflikter och sympatiåtgärder inte skapar orimliga konsekvenser för de som inte är direkt inblandade. Det tycker jag att det är vårt ansvar som politiker att fundera på. Exempelvis skulle Arbetsdomstolen kunna bedöma proportionaliteten, sa Christer Nylander.

Johan Andersson tyckte däremot att det enbart är en fråga för arbetsmarknadens parter.

– Vi måste värna den svenska modellen. I ett internationellt perspektiv har vi få konflikter i Sverige, sa Johan Andersson.

Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn, som deltog i seminariet som åhörare, begärde ordet och berättade att även om antalet konflikter är få i ett internationellt perspektiv så representerar hon en bransch som är hårt drabbat.

– Våra medlemsföretag vill se en förändring av konfliktreglerna. Vi önskar att det skulle kunna byggas in tröga ventiler så att konfliktvapnet inte är lika lätt att ta till under förhandlingarna. Tyvärr är det så att lösningar, avtal, som kommer till under konflikthot sällan är bra.

Jonas Milton, vd för Almega, avslutade seminariet med en uppmaning:

– Som förhandlare vet jag att det inte är bra om en part är missnöjd. Och på arbetsgivarsidan är vi verkligen missnöjda med nuvarande konfliktregler. Min uppmaning till de fackliga organisationerna är att ni lyssnar på vad vi har att säga. Kanske finns det i alla fall något där som ni kan ta till er.