Solcellsstödet fördelas i förtid till länen

Publicerad 4 jun 2014, 08:44

Energimyndigheten kommer under 2014 att fördela 42 miljoner kronor av det statliga stödet för installation av solceller mellan länen. Fördelningen görs utifrån antalet tidigare ansökningar.

– Genom att fördela merparten av de medel som återstår av solcellsstödet, så hoppas vi korta köerna hos länsstyrelserna genom tidigare utbetalning, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Under perioden 2013 – 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellsinstallationer med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Söktrycket för att få bidrag till sin solcellinstallation har under flera år varit högt i samtliga Sveriges län. Årets fördelning baseras nu på hur mycket stöd som sökts i länen under 2013. Där ansökningstrycket är högt får man alltså mer pengar att fördela.

Hittills har 195,5 av de 210 miljoner kronorna fördelats mellan länen. Mest pengar får Skåne län, drygt sju och en halv miljoner kronor, följt av Östergötlands län som får drygt sex miljoner kronor. Minst pengar får Västerbottens län, vars del blir drygt 120 000 kronor.

FAKTA

Stödet till solceller

– Stödet riktas till alla typer av aktörer, både företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

– Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellsystem.

– Stödnivån är från och med 1 februari 2013 maximalt 35 procent av investeringskostnaden.

– Ansökan om stöd lämnas till länsstyrelserna.