Solel när snön ligger tätt på taken

Publicerad 9 apr 2014, 14:18

Forskare ska reda ut hur mycket el får man från sina solceller när det ligger snö på taket. Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten, när flera olika projekt får dela på två och en halv miljoner kronor genom SolEL-programmet.

Ambitionen är att kunna beräkna hur mycket produktionen av solel minskar eller ökar när solcellerna täcks av snö. En frågeställning är om ljuset faktiskt reflekteras i snön och därmed blir effektivare. Beräkningsmodellen ska kopplas till väderdata och kunna räkna ut hur många kilowattimmar ägaren kan räkna med att få ut av sin solcellsanläggning.

Ett annat forskningsprojekt ska undersöka om det går att få fram solcellssystem som är mindre känsliga för skuggor, genom olika typer av styrning och elektronik. Projektet ska leda till en handbok för fastighetsägare, med rekommendationer för olika lösningar utifrån den specifika ”skuggbilden”.

Finansiering ges också till två projekt som ska reda ut hur solinstrålningen påverkar behovet av el i flerbostadshus och kommersiella fastigheter, särskilt i förhållande till kylsystem. I dag är mer kostnadseffektivt att använda den egenproducerade solelen själv än att skicka ut den på elnätet.

– Allt eftersom fler installerar solceller i Sverige blir det allt viktigare att ta fram kunskap som gynnar en vidare solcellsutbyggnad. Programmet skapar även möjligheter för branschen att samla och sprida informationen vidare, säger Tobias Walla, handläggare vid Energimyndigheten.