Logga in

Därför lönar sig solceller i norr trots snö och vind

Publicerad
13 nov 2023, 05:57
| Uppdaterad
10 nov 2023

Tung snölast kan krossa solpaneler. Snö kan skugga paneler. Och lönsamheten över tid kan påverkas av att anläggningen skadas och behöver repareras.

Hur blir det lönsamt med solceller i norra Sverige? Vi ställde frågan till forskaren Mattias Lindh på Rise i Umeå.

”Dyrast blir troligen en anläggning som inte håller sin förväntade livstid eller som kräver mycket underhåll och service för att byta trasiga komponenter eller liknande.”

mattias lindh, forskare rise

Undvik problem:
Solceller i norr: ”Tunga drivor kan krossa paneler”

Läs också:
Sju råd för att snöröja solceller

Med tanke på de åtgärder som krävs: Blir det kostnadseffektivt att sätta upp solceller i norr?

Mattias Lindh

– Alla anläggningar i områden där snö förekommer producerar el färre dagar än i motsvarande områden utan snö. Effekterna behöver dock inte vara så stora och ofta är snöskuggningsförluster för solcellsanläggningar i Sverige bara några procent av årsproduktionen, säger Mattias Lindh.

Merparten av de snöfyllda dagarna i norra Sverige infaller under den mörka vinterperioden när den potentiella solelproduktionen ändå är liten, tillägger han. Under vårvintern är det annorlunda när låga temperaturer, bra solinstrålning och reflektioner från en snötäckt vit omgivning kan ge mycket goda förutsättningar. De dagarna kan väl mäta sig med de bästa produktionsdagarna under sommaren, så under vårvintern vill man inte ha snötäckta solceller.

– Dyrast blir troligen en anläggning som inte håller sin förväntade livstid eller som kräver mycket underhåll och service för att byta trasiga komponenter eller liknande. Ju större påfrestningar de yttre elementen innebär – desto viktigare är det med bra och högkvalitativa genomtänkta installationer, säger han.

Läs också:
Här är lutningen för solcellerna från Malmö till Kiruna

Fakta Projektet Snövis

Under fyra år har forskare på Rise studerat de speciella förutsättningarna för solelsinstallationer i norr. Bland annat har de tittat på hur takmonterade moduler påverkar snölasten, och vilka metoder som fungerar för att ta bort snön.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten, Länsförsäkringars forskningsfond, Lindbäcks bygg och Pite Energi.