Imtech ger galleria geoenergi

Publicerad 29 apr 2014, 14:02

Imtech står för el, styrning, sanitet, ventilation, värme och kyla när Ikanos nya handelsplats i Umeå får en så kallad geoenergianläggning. Shoppingcentret i två våningar byggs intill det nya Ikeavaruhuset och ska inhysa 85 butiker på blir 46 000 kvadratmeter.

– Det är ett mycket spännande och komplext projekt, som kräver noggrann planering för att få allt att fungera maximalt. Tilltro till Imtechs kvalitet och kompetens plus bra pris gjorde att vi anlitades för projektet, säger Göran Ahlfeldt, filialchef för Imtech VS-teknik i Umeå.

Uppdraget är delad totalentreprenad. Byggare är Fastec. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt LEED och Green Building. Projekteringsarbetet pågår och monteringsarbetet inleds i september.

Ordersumman för Imtech ligger på omkring 18 miljoner kronor och anläggningen ska vara klar i februari 2016.