De får 14 miljoner för att göra el av ljummet vatten

Publicerad 8 apr 2014, 14:38

Teknikföretaget Climeon AB kan skapa el från spillvärme. Nu får företaget låna drygt 14 miljoner kronor av Energimyndigheten för att genomföra pilotinstallationer.

Climeons teknik bygger på en ny typ av ”kemisk motor”, som omvandlar varmvatten till elektricitet i en lågtrycksprocess. Metoden ska ha en avsevärt bättre verkningsgrad än andra, befintliga metoder.

Energimyndigheten anser att tekniken har potential att på ett kostnadseffektivt sätt producera el från spillvärme, geotermisk värme och solenergi. Myndigheten tror också att Climeon kommer kunna ta marknadsandelar inom områdena industriell och marin spillvärme och geotermisk värme, vilket skulle kunna bidra till en årlig ökning av eltillförsel med upp till 23 TWh globalt.

– Lånet ska användas till att utveckla innovationen till en produkt för kommersiell användning tillsammans med kunder inom tre applikationsområden, säger Boris Gyllhamn, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Så hur funkar det? Tekniken är skapad för att producera elkraft från värme vid låga temperaturer och små temperaturskillnader. Metoden skapar en så kallad sluten termodynamisk cykel som med hjälp av en bärarvätska frigör och binder koldioxid. Då skapas en gasexpansion som används för att driva en turbin, som i sin tur alstrar elektricitet.

Det går att producera elkraft ur värme ner till 80°C.

Climeon har utvecklat processen i samarbete med KTH, Stockholms Universitet, Chalmers Industriteknik och Lunds Tekniska Högskola, med stöd från Energimyndigheten.