Svenskarna tror på el för en hållbar framtid

Publicerad 24 mar 2014, 09:17

Svenskarna anser att el spelar en avgörande roll för en hållbar framtid. Det visar en undersökning av United Minds, som gjorts på uppdrag av Svensk Energi.

Sju av tio anser att mer el istället för fossila bränslen bidrar till ett mer hållbart samhälle, en ökning med fyra procent sedan år 2011. 77 procent anser att el har en allt större roll för att minska oljeberoendet.

Sex av tio anser att el bäst ersätter andra, miljömässigt sämre drivmedel i till exempel bilar, en ökning med sju procent sedan 2011.

– En majoritet menar att el har en viktig roll att spela för en hållbar framtid. Det är glädjande att hela 70 procent håller med om att el är mer klimatvänligt än fossila bränslen. Förhoppningsvis dröjer det inte länge innan elbilar slår i genom stort. Det skulle göra verklig skillnad för klimatet eftersom transporter står för de absolut största koldioxidutsläppen i Sverige, kommenterar Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Många är dock osäkra på om svensk el är klimatneutral. Nästan en fjärdedel svarar att de inte vet, och nästan hälften av dem som har svarat är tveksamma eller negativa. De flesta håller dock med om att Sverige har miljövänligare el än de flesta andra länder.

Troligen är begreppet klimatneutral inte tydligt. Med det menar vi att elproduktionen just har mycket små utsläpp av koldioxid och där är svensk el i världsklass.
Helena Olssén

Svensk el produceras till 97 procent från energikällor med små utsläpp av koldioxid. Under 2013 bidrog kärnkraften med 43 procent, vattenkraften med 42 procent, vindkraften med sex procent, och övrig kraft – främst kraftvärme med biobränslen, med 9 procent.