Solel blir allt mer tillgänglig

Publicerad 28 mar 2014, 11:00

Nu har den första solcellsdrivna laddstationen i Stockholms innerstad invigts. Den finns på Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) campus och gör det möjligt för elbilsägare att köra sina fordon med hjälp av solel. Och husägare i Örebro kan nu ta reda på hur mycket solenergi som kan produceras på det egna hustaket genom en gratistjänst på kommunens webbplats. Solel blir allt mer tillgängligt.

Laddstationen i Stockholm är framtagen av Solelia Greentech och har plats för två bilar. Över varje parkeringsruta finns ett sju kvadratmeter stort tak med solceller, som ger en maxeffekt på runt 1kW och en årlig produktion på upp till 1 200 kilowattimmar. Det i sin tur gör det möjligt att köra mellan 700 och 1000 mil per år – beroende på biltyp och körsätt.

Laddstationen ansluts till Akademiska Hus elnät på KTH. Eventuell överskottsel från solcellsproduktionen används till fastigheternas drift när laddning inte sker. Skillnaden mellan uppmätt produktion och konsumtion ger underlag för hur mycket el som levereras till fastigheten. Motsvarande mängd kan sedan användas för laddning vid andra tillfällen.

− Akademiska Hus vill vara med och utveckla framtidens hållbara campus. Att investera i lokalt förnybar energi, här i form av en solcellsdriven laddstation, är ett steg på vägen. Vi vill på detta sätt också premiera bilister på campus som väljer en miljövänlig elbil, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus region Stockholm.

Solkartan i Örebro finns tillgänglig som gratistjänst på Örebro kommuns webbplats. Solkartan är baserad på kartunderlag från flygbilder med god upplösning och ger en god uppskattning av möjligheterna både för solceller och mer traditionell solvärme. Kartan finns i dag bara för Örebro tätort, men den kan komma att kompletteras med fler områden i framtiden. Örebro är bland de första kommunerna i Sverige att erbjuda sina invånare en solkarta. Först ut var Stockholm och Göteborg.

– Kostnaden för solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Det är idag lönsamt att satsa på en egen anläggning, förutsatt att man har ett lämpligt tak. Med hjälp av solkartan går det att få fram hur mycket el som kan produceras och hur mycket pengar det går att spara på att producera sin egen el, berättar Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid Örebro kommuns enhet för hållbar utveckling.